facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 16. 9. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Canon nově nabízí aplikaci pro předtiskovou přípravu i ve formě cloudové služby

Společnost Canon představila novou cloudovou službu pro workflow produkčního tisku PRISMAprepare Go, který vychází z úspěšné řady softwaru PRISMA. Novinka je nástrojem pro bezpečné zadávání úloh a přípravu souborů pro menší poskytovatele tiskových služeb.Aplikace PRISMAprepare Go urychluje proces zadávání úloh zákazníků, umožňuje rychlou kontrolu připravenosti úloh k tisku a základní předtiskovou kontrolu, během níž prověří, zda se nevyskytují např. problémy s nesprávnou nebo chybějící velikostí stránky, formátováním, písmem a rozlišením obrazu. To pomáhá eliminovat chyby, omezuje nákladné chybné tisky a šetří čas.

Ke konfiguraci, správě a údržbě systému PRISMAprepare Go nejsou potřeba žádné odborné znalosti IT ani specializované školení, takže uživatelé mohou začít pracovat během několika minut. Použití služby je snadné a intuitivní. Aplikace podporuje produkční tiskárny Canon, ať už řízené pomocí PRISMAsync, Fiery nebo Canon PDL, a také generické tiskárny JDF třetích stran.

Zákazníci mají přístup k PRISMAprepare Go prostřednictvím PRISMA Home, nového portálu, který je srdcem všech cloudových řešení a nástrojů PRISMA. Portál PRISMA Home, který běží na platformě Microsoft Azure, poskytuje spolehlivý, bezpečný a zabezpečený přístup ke službě a ke cloudovému úložišti PRISMA, kam mohou uživatelé ukládat svá zákaznická data a soubory úloh.

Součástí softwaru PRISMAprepare Go je zákaznický portál pro zadávání zakázek, které si poskytovatelé tiskových služeb mohou přizpůsobit jako svůj vlastní. Zákazníci tak mohou jednoduše odesílat zakázky online. Konfigurace je jednoduchá – tiskaři si mohou přizpůsobit a označit rozhraní, které jejich zákazníci používají pro zadávání úloh, a rychle nastavit interní účty správců a operátorů i účty jednotlivých zákazníků.

Klienti nebo interní zadavatelé tisku mohou díky funkci drag-and-drop snadno odeslat jeden nebo více souborů PDF a další pokyny před jejich přijetím do tisku. Portál jim také umožňuje sledovat stav zakázky online. Tím odpadá časově náročná e-mailová a telefonická komunikace a uvolňuje se jim čas pro tvorbu další přidané hodnoty.

Poskytovatel tiskových služeb má okamžitý přehled o příchozích úlohách. To zefektivňuje komunikaci a snižuje často neviditelné náklady na zásahy při opravách chybných souborů.


 
  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.