facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Business Process Management v ERP systému QAD

Grafické zobrazení procesu založení artiklu v BPMV posledních patnácti letech došlo k výraznému pokroku v oblasti navigace, a to, od používání klasických papírových map, přes elektronické mapy až k sofistikovaným navigačním programům, které má v dnešní době většina lidí ve svých chytrých telefonech.
Navigace na rozdíl od map nejen zobrazuje polohu, ale řidiče naviguje i s možností navrhovat např. objízdné trasy s ohledem na stávající dopravné situaci. Obdobě postupuje společnost QAD při vývoji navigačního menu v QAD Enterprise Applications (QAD EA).

V současné době se pro navigaci neboli vyvolání funkce, v QAD EA používá klasické rozklikávací menu typu průzkumník, zapsání číselného označení funkce, vyvolání funkce z oblíbených nebo z procesní mapy. Nevýhodou těchto možností je, že se jedná o statický pohled neumožňující daný proces řídit, není možno jej graficky zobrazit, zjistit v jakém stavu se určitý krok procesu nachází, kdo je za daný krok odpovědný atd.

Tyto nedostatky řeší funkcionalita Business Process Management (BPM), a stejně jako navigace, je schopna vybrané firemní procesy řídit.

Business Process Management je schopen vybrané procesy řídit, automatizovat a vizualizovat napříč jednotlivými odděleními firmy. Pro organizace se složitou strukturou a organizací procesů je použití Business Process Management nejsnadnější způsobe jak urychlit a zefektivnit kritické firemní procesy.

Klasickým procesem pro použití BMP je založení artiklu do podnikového informačního systému. Do procesu založení artiklu vstupuje více oddělení, kdy proces převážně začíná na oddělení TPV, kde odpovědný člověk dle číselníku artikl založí vyplněním čísla a názvu artiklu, přiřazením do příslušné řady výrobků atd., následují další oddělení, která k artiklu dopíší data zásob, plánovací data, popřípadě u nakupovaných položek standardní náklady. V současné době je nutné, aby proces založení artiklu byl řízen člověkem, bez toho aby bylo zřejmé v jaké fázi se probíhající proces nachází.

Pokud použijeme pro založení artiklu funkcionalitu Business Process Management, budou jednotlivé kroky řízeny a graficky zobrazovány. Po spuštění procesu v BPM jsou jednotlivým vlastníkům zobrazovány úkoly, v pořadí jakém je mají provádět. BPM umožňuje uživateli, pro splnění úkolu, přímý vsup do údržbové obrazovky, ve které provede požadovaný úkon. Po splnění jsou spuštěny navazující úkoly na ostatní oddělení. Na procesní mapě se graficky mění barvy dle toho, v jakém stavu se úkoly nacházejí, zeleně jsou zobrazovány úkoly splněné, červeně úkoly v procesu a šedou barvou jsou označeny úkoly, na kterých se ještě nepracuje. Pro kontrolu kritický procesů jsou připraveny speciální obrazovky pro manažery procesů a také možnost kritické procesy sledovat pomocí metrik.¨

Podmínkou použití této funkcionality je nutné v Business Process Management definovat k jednotlivým procesům úkoly, jejich návaznosti, trvání, vlastníky atd. Pro jednotlivé úkony v rámci procesu se používají předem dané objekty, kdy základními používanými objekty jsou začátek procesu, činnost, paralelní činnost, rozhodnutí, konec procesu. BPM dále umožňuje definovat hlavní procesy a přechody na sub procesy, popřípadě dále na nižší úroveň procesu.

K dispozici jsou v BPM připraveny procesy související se zavedením artiklu, založením prodejní zakázky, založení zákazníka a dodavatele. Další procesy QAD připravuje. Používáním Business Process Managementu je možno vysledovat úzká místa daného procesu, což umožňuje proces plynule optimalizovat a zefektivňovat. Dále BPM umožňuje propojit data z různých aplikací, tedy zastřešit a zobrazovat foremní proces firemní přes různé informační technologie, která firma pro řízení svých činností využívá.

Ne na všechny firemní procesy má smysl použít funkcionalitu Business Process Management, nadále se budou používat současné možnosti .NET funkcionality QAD pro vyvolání funkcí nebo pro přehled procesu, tedy procesní mapy. BPM najde uplatnění hlavně u složitých firemních procesů, které procházejí přes více oddělení firmy.

Výhody používání BPM:

  • Vizualizace procesu
  • Jednoznačná odpovědnost kroku procesu
  • Proces se provádí řízeným způsobem
  • Možnost optimalizace procesu
  • Zapracování do .NET QAD
  • Používání standardních obrazovek QAD
  • Sledování procesů po splatnosti
  • Sledování kroků procesů dle priorit, pracovníků atd.
  • Možnost sledování plnění procesů pomocí metrik
  • Přístup omezen dle nastavení

Minerva
Minerva Česká republika, a.s.; marketing@minerva-is.cz
Více nejen o Business Process Managementu zjistíte na
www.minerva-is.eu.