facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 27. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Bayer nasadí nový systém pro správu majetku a technologií digitálních dvojčat

InforNěmecká farmaceutická skupina Bayer se rozhodla optimalizovat správu podnikového majetku, a proto nasadí řešení Infor EAM. Řešení, které Bayer začne implementovat v lokalitě Bitterfeld, umožní firmě zlepšit procesy správy majetku, minimalizovat náklady a zvýšit výkonnost výrobních zařízení. Nové EAM řešení bude nasazeno v multi-tenantním cloudovém prostředí s cílem snížit náklady na jeho údržbu. Nasazení bude realizovat firma RODIAS, která zajistí také integraci s existujícím ERP řešením ve skupině Bayer.V zařízení v Bitterfeldu vyrábí Bayer léčiva pro 55 zemí, včetně známých značek Aspirin nebo Xarelto. Klíčovým provozním faktorem je zde pochopitelně maximální dostupnost výrobních zařízení, což byl jeden z hlavních požadavků na nové řešení pro správu podnikového majetku (EAM). Dalším cílem bylo zavedení prediktivní údržby a snížení nákladů. Lokalita v Bitterfeldu bude sloužit jako pilotní nasazení řešení Infor EAM.

Díky řešení Infor EAM budou moci pracovníci firmy Bayer efektivně spravovat životní cyklus veškerých strojů a zařízení. V případě jakékoliv odchylky od běžného provozu systém uvědomí v reálném čase obsluhu o nutnosti preventivní údržby. Poruchové komponenty budou identifikovány s pomocí vytvořeného 3D modelu digitálních dvojčat. Po objednávce a dodávce požadovaných náhradních dílů budou technici moci vadný díl s podporou digitálního modelu snadno vyměnit a tím výrazně urychlit celý proces. Do digitálního systému budou mít mobilní přístup i dodavatelé firmy Bayer za účelem záznamu, dokumentace a potvrzení realizace údržby, oprav, inspekce a dalších činností. Schopnost vizualizace výrobního vybavení ve formě digitálních dvojčat a propojení s přenosnými zařízeními byla údajně jednou z klíčových vlastností, pro které si Bayer vybral Infor EAM.


 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.