facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 13. 10. 2021 - Zdeněk Gric

Banking Software Company fúzuje s W.UP

Banking Software Company (BSC) a maďarská společnost W.UP oznámily, že získaly všechny regulační souhlasy a úspěšně dokončily fúzi. Vznikla tak nová skupina Finshape, která umožní tradičním bankám rychlejší digitální transformaci v postpandemické ekonomice. Za Finshape stojí PortfoLion Capital Partners, jedna z předních firem střední Evropy v oblasti rizikového kapitálu a private equity. Vznik nové skupiny je prvním krokem v plánované expanzi v Evropě, regionu APAC a MENA. Finshape se bude od začátku starat o více než 100 klientů na čtyřech kontinentech, včetně Raiffeisen, BNP Paribas, Erste, Société Générale a Alfa-Bank, a jejich řešení digitálního bankovnictví bude využívat 35 milionů uživatelů. Kanceláře bude mít po celé Evropě.„Střední Evropa je centrem digitální transformace. Je zde mnoho technologických talentů a pokročilá digitální infrastruktura odpovídající západnímu světu a začínajícímu podnikání,“ uvedl Jenő Nieder, zástupce generálního ředitele PortfoLionu, a doplnil: „Jsem poctěn, že jsem mohl pomoci fúzi dvou výjimečných týmů s regionálními kořeny a globální vizí. Čeká je velká budoucnost, kdy budou pronikat na nové trhy organicky, a to i prostřednictvím budoucích akvizic.“

Výše uvedené dokládají i čísla. Očekává se, celosvětově bude internetové bankovnictví využívat 2,5 miliardy lidí. Hodnota trhu digitálního bankovnictví by pak měla dosáhnout hodnoty 8,6 miliardy dolarů. Jenže mnozí tradiční hráči v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu, na Středním východě či v severní Africe notně zaostávají za plně digitálními bankami a technologickými hráči. Dokonce pětina finančních institucí ve střední Evropě se digitalizací vůbec nezabývá a jen třetina má specializované týmy, které na ní pracují.

BSC a W.UP chtějí jít naproti digitální transformaci především rychlostí a kompletní nabídkou služeb. „Naše manažerské týmy se znaly dlouho a respektovaly se. Jsem nadšený, že nyní stojíme bok po boku, abychom pomohli tradičním bankám dohnat digitální lídry a dokonce je porazit v jejich vlastní hře," řekl k fúzi Petr Koutný, generální ředitel BSC.

„Jedním z hlavních důvodů, proč fúze proběhla, je to, že produkty a znalosti W.UP a BSC se skvěle doplňují. Díky tomu získají banky na jednom místě vše, co potřebují pro svoji transformaci. Tedy nejen software, data ale i zkušenosti,“ vysvětluje József Nyíri, generální ředitel W.UP, který mimo jiné sehrál aktivní roli při akvizici skupiny IND v roce 2013 společností Misys, nyní Finastra. „Ovšem při rozhodování o fúzi jsme brali v potaz i další věci než jen výhody, které to přinese našim klientům. Tím zásadním byly hodnoty a vize. V nich jsme našli také 100% shodu,“ dodal Nyíri.

Nově vytvořený subjekt využívá znalosti low-code vývoje bankovního softwaru a pokročilou analytiku dat zaměřenou na finanční zdraví zákazníka. Finshape pomůže bankám vytvořit a dále rozvíjet jejich digitální platformy a zároveň jim umožní lépe pracovat s informacemi o klientech.

Právě po tom banky často volaly. „Doposud byly tyto služby roztříštěné a poptávat specializované produkty od dodavatelů nepůsobících lokálně bylo často komplikované, zdlouhavé a někdy i riskantní,“ poznamenal Tomáš Zrna, ředitel IT digitálního rozvoje Raiffeisenbank, a dodal: „Personalizace obsahu, předkládaní relevantních nabídek v reálném čase jako reakce na události klienta včetně geolokačních technologií jsou inovace, které posunují bankovní trh dopředu a zvyšují míru zákaznické spokojenosti.“


 
  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.