Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 29. 6. 2020 - Zdeněk Gric

Atos odmění mladé vědce, kteří zazářili v 10. ročníku Ceny Josepha Fouriera

Mladí nadějní vědci se utkali v soutěži o nejlepší výzkumnou práci v oblasti informatiky a výpočetních věd. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 2. července v budově Francouzského institutu v Praze. Vítěze Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy odmění společnost Atos IT Solutions and Services, která soutěž ve spolupráci s Francouzským institutem pořádá již 10 let. Autoři nejlepších prací mohou získat peněžní odměnu, stipendium na stáž ve Francii nebo výpočetní čas na superpočítači v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations.


Altair - konference

Výzkumné práce mladých vědců často obsahují objevné a praktické myšlenky. Společnost Atos ve spolupráci s Francouzským institutem pořádá soutěž o Cenu Josepha Fouriera a oceňuje skvělé nápady, které studenti a mladí výzkumníci v pracích publikují. V soutěži se každoročně utkávají autoři nejlepších prací se speciálním zaměřením na návrh a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování či na manipulaci s velkými objemy dat. Letos se o cenu uchází více než desítka kandidátů z předních českých univerzit.

Autorům tří nejlepších výzkumných prací společnost Atos IT Solutions and Services udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude také speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations. V loňském roce se stal absolutním vítězem Vojtěch Mrázek z VUT v Brně. První cenu získal za vývoj metody, která díky využití postupů inspirovaných přírodou - zejména genetického programování - sníží elektrickou spotřebu integrovaných obvodů. Metodu lze použít třeba v zařízeních používaných pro Internet věcí.

„Počítačové vědy a informační technologie hrají v současné době čím dál tím větší roli při rozvoji vědy, výzkumu a inovací. Jsou stále velice atraktivním oborem a jsem rád, že je o něj mezi studenty českých univerzit velký zájem. Díky tomu může Česká republika držet krok s ostatními technicky vyspělými zeměmi. V naší zemi je mnoho talentovaných lidí a společnost Atos si velice váží toho, že je může touto formou podporovat, aby měli možnost svůj talent plně využít,“ řekl Jaroslav Vojtěch – vedoucí oddělení HPC & Big Data ve společnosti Atos.

Cena Josepha Fouriera je udělována v rámci Vědeckých cen Francouzského velvyslanectví, které české talenty oceňuje již 26 let.


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.