facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 15. 5. 2013

Nokia Lumia 925 s vylepšeným fotoaparátem

Společnost Nokia představila model Nokia Lumia 925. Smartphone přináší inovativní technologii optiky fotoaparátu a novou generaci fotografického softwaru schopnou pořizovat jasnější a ostřejší snímky a videonahrávky i ve špatných světelných podmínkách. Nokia Lumia 925 také přichází s novým módem Nokia Smart Camera, který se objeví ve formě aktualizace na všech chytrých telefonech Nokia Lumia s Windows Phone 8. Nokia Smart Camera umožňuje snadno pořizovat a editovat fotografie s možností volby přednastavených režimů jako jsou nejlepší snímek, akční snímek či kontinuální ostření.Společnost Nokia také oznámila, že na chytré telefony Nokia Lumia dorazí aplikace Hipstamatic umožňující lidem sdílet jejich fotografie s podobně laděnými nadšenci na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, Foursquare a Instagram.

 

Nokia Lumia 925 přichází vůbec poprvé v historii řady Nokia Lumia v kovu a přináší tak zvýšenou odolnost. Polykarbonátové zadní kryty budou k dispozici v bílé, šedé nebo černé barvě. Pro využití výhod rozsáhlého portfolia příslušenství pro bezdrátové nabíjení od společnosti Nokia je možné na zadní stranu telefonu připnout přídavný kryt pro bezdrátové nabíjení. Kryty, které jsou prodávány samostatně, jsou dostupné v bílé, černé, žluté a červené barvě.


 
Daktela
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -