facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 19. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

5 zajímavostí ze světa mobilů, které vás možná překvapí

Víte, že prstem po displeji mobilu urazíme v průměru stovky metrů denně, nebo že polovina z nás dává přednost posouvání pomocí ukazováčku, zatímco jen třetina používá palec? Mobilní telefony používáme všichni doma i v práci, ve dne v noci. A víme o nich hodně. Přesto ale stále jsou věci, které nás překvapí.První mobilní telefon

Technologie tvořící základ mobilních telefonů odkazuje svým názvem k buňkám včelího plástu. Celulární (buněčná) technologie, která vznikla v šedesátých letech minulého století, propojila jednotlivé buňky bez nutnosti připojení na pevné stanice. Na počátku sedmdesátých let pak přišel větší rozvoj mobilních telefonů, prvním bezdrátovým telefonem pak byla v roce 1973 Motorola Dynatac, ale cesta od testovacího prototypu k prvním prodejům trvala plných 10 let, do roku 1983.

Smartphone kontrolujeme průměrně každých 20 minut

Mobilní telefony se za několik let používání staly pevnou součástí naší práce i zábavy. Průměrný Čech v produktivním věku zkontroluje svůj mobil v průměru 46krát denně. To představuje každých 21 minut z bdělé části dne. Vedle toho pak zhruba 44 % z nás spadá do kategorie vysokofrekvenčních uživatelů. Ti pak po chytrém telefonu sáhnou více než padesátkrát, což je každých zhruba 19 minut z aktivní části dne. Podstatnou roli v tomto hraje fakt, že mnoho lidí používá mobilní telefon namísto hodinek.

Prstem po displeji urazíme stovky metrů denně

Evropané tráví podle průzkumu značky OnePlus každý den v průměru 62 minut posouváním displeje svého chytrého telefonu. Vyjádřeno v délce, každý z nás překoná posouváním obrazovky svého smartphonu vzdálenost 180 m. A ti nejextrémnější evropští uživatelé denně urazí prstem po displeji více než 700 metrů. 50 % z nás dává přednost posouvání pomocí ukazováčku, zatímco 35 % používá palec.

Polovina uživatelů mobilů se bez nich neobejde

Dokážete se obejít bez svého mobilu? Pokud ano, pak patříte do té šťastnější poloviny populace. Podle průzkumu společnosti Pew Research se celých 46 % uživatelů bez svého mobilu neobejde. A byl popsán i strach z toho, že budete bez mobilu, nebo že jej nebudete moci použít. Termín nomofobie vznikl spojením prvních slabik slov No Mobile Phobia.

90 % poškození telefonu skončí poškozením displeje

Nejčastějším poškozením chytrého telefonu je poškození displeje. Jedná se až o 90 % všech poškození smartphonů. Podle statistik BNP Paribas Cardif má 65 % Čechů zkušenost s rozbitím, utopením nebo krádeží telefonu. Průměrná cena opravy pojištěných zařízení činí 4 300 Kč. Stále více uživatelů proto sahá po pojištění, které dnes kryje i tento nejrozšířenější problém.


 
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.