facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Síťová virtualizační platforma VMware NSX pomáhá podnikům urychlit digitální transformaci

VMWareSíťovou virtualizační platformu VMware NSX již používá více než 2400 zákazníků a je tak nejrozšířenější platformou svého druhu. Nejnovější verze této platformy jsou uzpůsobeny potřebám jak IT, tak vývojářů.


Například aktuálně vydané VMware NSX pro vSphere 6.3 a VMware NSX-T 1.1 nabízí na jedné straně lepší podporu pro nejdůležitější „use cases“ k nimž IT virtualizaci využívá — automatizaci, zabezpečení a zajištění nepřetržitého provozu aplikací. A na druhou stranu poskytují vývojářům přizpůsobivou, softwarově definovanou infrastrukturu pro tvorbu prostředí pro nativní cloudové aplikace.

Svým uživatelům přináší platforma VMware NSX síťové funkce a zabezpečení zaměřené na aplikace bez ohledu na podkladovou infrastrukturu. VMware NSX pro vSphere je síťová virtualizační platforma pro implementace založené na vSphere. VMware NSX-T je síťová virtualizační platforma pro nové aplikační rámce a architektury s různorodými koncovými body a aplikovanými technologiemi. VMware NSX je hlavním prvkem strategie společnosti VMware podporovat transformaci sítí. Síťová virtualizační platforma NSX je základním stavebním kamenem architektury VMware Cross-Cloud Architecture a klíčovou součástí platformy VMware Cloud Foundation a služeb Cross-Cloud Services a VMware Cloud on AWS.

VMware vCloud NFV 2.0 urychluje modernizaci sítí a připravuje je na technologii 5G

5GVMware aktuálně vydává vCloud NFV 2.0 – jedná se o plně integrovanou, modulární a multitenantní NFV (network functions virtualization) platformu vyhovující normám Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Platforma je určená pro modernizaci a transformaci architektur a provozu sítí globálních poskytovatelů komunikačních služeb (communications service providers – CSP). Je založená na osvědčené softwarově definované infrastruktuře a řídicích řešeních. Platforma dokáže zlepšit ekonomiku poskytování služeb tím, že pomáhá zrychlit jejich zavádění, zefektivnit provoz a snížit náklady na infrastrukturu. S pomocí vCloud NFV 2.0 mohou poskytovatelé komunikačních služeb, kteří připravují své sítě na 5G a internet věcí, dodávat nové, od konkurence odlišené služby na flexibilní, otevřené a bezpečné softwarově definované architektuře. VMware vCloud NFV 2.0 přináší inovace ve třech oblastech důležitých pro CSP: automatizaci služeb, bezpečnosti multitenantního prostředí a řízení provozu a zároveň podstatně zvýší dostupnost odpovídající systémům operátorské třídy.

VMware vCloud využívá nové inovace v celém portfoliu řešení společnosti VMware pro virtualizaci výpočetních zdrojů, sítí, datových úložišť a řízení. Patří či mezi ně budou patřit nejnovější verze řešení VMware vSphere with Operations Management, VMware NSX pro vSphere, VMware VSAN, VMware vCloud Director pro poskytovatele služeb, VMware Integrated OpenStack, VMware vRealize Network Insight, VMware vRealize Log Insight, VMware vRealize Operations Advanced a VMware Site Recovery Manager.

„VMware NSX je nejrozšířenější, v praxi osvědčená síťová virtualizační platforma,“ uvádí Milin Desai, viceprezident společnosti VMware pro produkty, sítě a bezpečnost. „Poslední aktualizací pokračujeme ve zvyšování užitné hodnoty platformy NSX s ohledem na nečastější způsoby jejího využití a zároveň ještě více zjednodušujeme její provoz i v rozsáhlých implementacích. Nadále také investujeme do NSX jako síťové virtualizační platformy, která může sloužit v heterogenních prostředích a umožňuje našim zákazníkům volit mezi novými aplikačními rámci nebo bez obav přejít do veřejného cloudu.“

VMware

VMware NSX pro vSphere si zákazníci pořizují, aby získali akceschopnost a efektivitu softwarově definovaného datového centra (SDDC) s možností aplikovat výhody výpočetní virtualizace na celé datové centrum. Po vydání VMware NSX pro vSphere 6.3 nyní platforma NSX podporuje VMware vSphere 6.5 a obsahuje vylepšení, která přináší novou úroveň jednoduchosti provozu, bezpečnosti a rozsahu a zároveň zkracují dobu nutnou k budoucí aktualizaci platformy na novou verzi až na pětinu. VMware NSX-T 1.1 nabízí zákazníkům agilní softwarově definovanou infrastrukturu pro budování nativních cloudových aplikačních prostředí.

Mezi zákazníky, kteří již implementovali síťovou virtualizační platformu NSX, patří například Burza cenných papírů Praha. Miroslav Prokeš, ředitel Odboru technického rozvoje a provozu BCPP k tomu říká: „VMware NSX umožňuje pražské burze cenných papírů zajistit spolehlivé a trvalé zabezpečení citlivých informací nejen pro naši společnost, ale i pro ostatní v naší skupině. NSX umožňuje mikrosegmentaci sítě, díky čemuž můžeme přesně naladit bezpečnostní nastavení pro jednotlivé aplikace a výrazně zvýšit celkovou úroveň zabezpečení.“

VMware představuje své distributory


Technology Solutions

Technology Solutions

Společnost Technology Solutions, dříve Avnet Technology Solutions, vedoucí distributor s přidanou hodnotou podnikových řešení a služeb, se stala součástí Tech Data v únoru 2017. Odborný přístup specialistů TS s důrazem na zrychlení růstu technologií zaměřených na software umožňuje partnerům vytěžit maximum benefitů z cloudu, kognitivních technologií, analýzy dat, internetu věcí, mobility, bezpečnosti a podnikových sítí.

Technology Solutions je zkušený value add distributor řešení VMware. Postará se o hladký průběh obchodu – od první konzultace a nabídky, přes vyjednání optimálních podmínek u výrobce, marketing, logistiku, až po dodání, implementaci a zaškolení. Své klienty provede partnerským programem a doporučí jim optimální školení a úroveň certifikací pro jejich typ byznysu. Certifikovaná školení probíhají v rámci Avnet Academy, oficiálního Authorized Training Center VMware.

www.avnet.cz


Technology Solutions

Arrow ECS

Společnost Arrow ECS, a.s. je distributor s přidanou hodnotou (VAD), který působí na trhu od roku 1990. Je součástí celosvětové distribuční skupiny Arrow Electronics, jejíž finanční síla a zázemí představují pro zákazníky garanci dlouhodobé, stabilní a výhodné spolupráce. V Evropě poskytuje Arrow ECS EMEA své služby ve 26 zemích. V České republice se Arrow zaměřuje na řešení pro datová centra, cloud, přístup k aplikacím, zabezpečení IT a počítačové sítě.

Svým zákazníkům nabízí špičkové produkty a řešení včetně kompletního portfolia VMware, profesionální služby, partnerské programy a pomoc při vytváření poptávky u koncových zákazníků. V kompetenčním centru si mohou zákazníci ověřit funkcionalitu nejmodernějších IT technologií ještě před nasazením v ostrém provozu. Součástí nabídky je také řada odborných technických služeb včetně Arrow Professional Services pro VMware a autorizovaných školení ve VMware Authorized Training Centru.

www.arrowecs.cz