facebook LinkedIN LinkedIN - follow

SAP HANA pro malé a střední podniky?

Proč ne, zkuste to s cloudem!

S&T CZMalé a střední podniky (SME) napříč různými zeměmi i odvětvími jsou dnes nuceny kvůli konkurenčnímu tlaku měnit své obchodní modely i strategie přístupu na trh. Roste tlak na urychlení firemních procesů a zvýšení efektivity a konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu si moderní technologie a softwarové platformy určené původně pro větší společnosti stále častěji nacházejí cestu také k sektoru SME.


Jedním z příkladů může být SAP HANA a jeho využití prostřednictvím cloudu. Tuto službu svým zákazníkům nově nabízí společnost S&T CZ, přední český systémový integrátor.

SAP HANA je aplikační a databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu. Její přínosy pro firmy spočívají především v kvalitnějším a rychlejším rozhodování díky okamžitému přístupu k velkému množství dat a rychlému vyhledávání v reálném čase. S&T CZ nabízí středním a menším podnikům možnost využít přínosů platformy ve formě služby SAP@S&T.Coud.

Plně spravovaná služba

Pro podniky, které mají omezené interní zdroje pro správu SPA infrastruktury, ale zároveň chtějí využívat výhod vysoké dostupnosti kritických aplikací SAP, je určena varianta plně spravované služby. Zákazník získá SAP řešení jako službu včetně bázové profylaxe, s možností aplikačního helpdesku, a především s plnou garancí provozních parametrů a dostupnosti systémů ze strany S&T CZ jako poskytovatele až do úrovně 24/7/365. Je možné volit ze tří různých úrovní vysoké dostupnosti SAP řešení.

  • HANA RAPID nabízí rychlé a ekonomicky zajímavé řešení s maximálním využitím sdílení infrastruktury a privátním virtuálním prostředím, vč. řešení zotavení po havárii garantovanou obnovou ze zálohy.
  • HANA Stand-by je vyvážená varianta s odděleným provozem produkce a test/dev prostředí, s řešením zotavení po havárii Stand-by databází s ruční obnovou provozu v řádu jednotek hodin, a možností rozšíření o geografické zabezpečení.
  • HANA Always-On nabízí nejvyšší úroveň garantované dostupnosti s aktivní HANA replikací a automatickou obnovou provozu do několika minut.

Pay-as-you-go

Dynamický sandbox pro SAP projekty je scénář služby určený pro podporu aktivních projektů, jež potřebují dočasné zdroje v infrastruktuře, často s výraznou dynamikou využití v průběhu jednotlivých fází projektu. Zajímavé využití je i v případě přípravy přechodu na SAP HANA pro realizaci Proof-of conceptu a pro detailní specifikaci požadavků na nákup interních hardwarových zdrojů. Podniky platí v režimu „Pay-as-you-go“ pouze za zdroje, které reálně v daném čase využijí.

Záložní lokalita pro obnovu po havárii

Společnosti, které plánují využívat sekundární lokalitu pro zajištění vyšší dostupnosti svého on-premise řešení, mohou zvolit službu záložní lokalita pro obnovu po havárii. Ta je ideálním řešením pro kritické SAP aplikace, které musí být k dispozici v režimu 24/7/365, případně pro SAP řešení využívaná vícero pobočkami, pro které žádné mimořádné události v centrální lokalitě nesmějí znamenat ohrožení provozu. Záložní lokalita v S&T.Cloudu přinese více klidu správcům odpovědným za takovéto kritické aplikace.

Zkušený SAP partner

Jako certifikovaný SAP Partner Center of Expertise (PCOE), vč. certifikace na SAP HANA, nabízí S&T CZ se svým stabilním a zkušeným týmem expertů provoz řešení nebo platforem jako služby, outsourcing dohodnutých činností i technickou podporu vč. služeb specialistů formou tzv. bodyshopingu. Do SAP portfolia společnosti S&T CZ patří dodávky speciálních řešení SAP vč. implementačních projektů na klíč (nové implementace, upgrady, restrukturalizace, migrace, rozvoj, roll-outy) s pokrytím celého CEE regionu díky rozsáhlé síti poboček mateřské společnosti S&T AG.


 
Axis Talk 2021
Helios
- inzerce -