facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IDBox umožňuje lépe řídit náklady a používat BankID efektivněji

Jan DenemarkS Honzou Denemarkem, obchodním a marketingový ředitelem společnosti StringData, jsme mluvili o novém trendu v ověřování prostřednictvím BankID, a také o platformě IDBox, která nabídne firmám rychlý a efektivní způsob, jak využít BankID pro jejich obchodní procesy a zákazníky.


Poslední dobou se hodně diskutuje o BankID jako revolučním nástroji pro ověřování totožnosti. Jak ty vnímáš BankID a jeho přínosy?

S tím, že jde o revoluci v ověřování, určitě souhlasím. A není to jen dojem, ale i statistiky z krátkého fungování BankID (od června 2021) a zájem našich klientů to jednoznačně potvrzuje.

Bankovní identita je v současné době nejrychlejší a nejlevnější cesta, jak ověřovat identitu zákazníků a zaměstnanců on-line, protože není potřeba žádný dodatečný hardware, instalace certifikátů ani další vybavení. Cena za ověření je násobně levnější v porovnání s tradičními způsoby. A především jde o plně digitální a bezpečný způsob ověření identity uživatele.

BankID využívá ověřený postup přihlášení do internetového bankovnictví – úplně stejně, jako teď certifikujete platby přes telefon. Nově můžete pomocí BankID také podepisovat dokumenty. Z pohledu zákazníků je to tedy jednoduché pro použití - a to také přispívá penetraci na trhu.

Můžeš nám představit IDBox?

IDBox je platforma mezi klientem a BankID, která podporuje různé formy integrace od e-mailu až po API tak, aby klient mohl bez potíží a s minimálními náklady napojit ověřování identity nebo podepisování do svých existujících systémů. Navíc jsou součástí IDBox nadstavbové funkce, které by vždy musela firma řešit na své straně - statistiky použití, dohled nad tím, že služby BankID běží apod.

Pro budoucí rozvoj garantujeme klientům IDBox pravidelnou aktualizaci tak, aby změny na straně BankID neovlivnily systémy firmy. Také pokud se BankID rozroste o novou službu (např. v září BankID sign) garantujeme, že IDBox tyto služby okamžitě nabídne i našim klientům. Takže se nemusí klienti starat o sledování legislativy nebo technologií, my jim tohle zajistíme. Mohou se tak plně věnovat svému businessu.

Kdy se podle tebe vyplatí sáhnout po BankID a kdy to naopak nemá smysl?

Nejčastěji klientům doporučujeme BankID v případě, že potřebují ověřovat zákazníky nebo zaměstnance bez přihlašovacích údajů. Příkladem může být naše Daňovka pro digitalizaci daňových prohlášení zaměstnanců. Standardně je Daňovka napojena na správu přihlašovacích účtů firmy– což funguje, pokud mají zaměstnanci své přihlašovací účty v infrastruktuře klienta. Pokud ale nepracuje zaměstnanec s počítačem (a těch je např. v průmyslu většina), ověříme tak zaměstnance při přístupu do Daňovky pomocí BankID. Druhou velkou oblastí je proces KYC („Know your customer“), který je zákonným požadavkem při digitálním poskytování úvěrů, otevírání běžných účtů apod. Tam lze opět úspěšně využít BankID pro žadatele, které daná finanční instituce nezná (tzv. „New to bank customer“).

BankID se rovněž vyplatí, pokud chcete vzdáleně ověřovat totožnost – je to taková digitální občanka. Ať už se jedná o vzdálené ověření žadatele o úvěr nebo o jinou finanční službu nebo podepisování smluv se zákazníky nebo zaměstnanci on-line.

Na co si dát pozor při implementaci BankID?

Obecně platí, že se můžete do implementace BankID pustit sami, pomocí vlastního IT teamu. Technicky to není složité, ale díky tomu, že jde o relativně novou službu, to bude znamenat značnou časovou investici do analýzy a pochopení toho, jak BankID funguje. Navíc to znamená také dojednání smluvních podmínek s BankID a samotnou integraci. A pokud BankID není přímo váš business, ale jen prostředek ke zvýšení prodejů a zefektivnění procesů, je vhodnější zvolit dodavatele, který má zkušenost s BankID z jiných projektů a ideálně dodavatele s „produktem“, který urychlí integraci. A to je případ StringData a IDBox.

Ve StringData jakožto partner BankID kompletně zastřešujeme celý proces od počátečních konzultací a analýz, po zajištění smluvních dokumentů mezi Bankovní identitou a klientem a integraci na systémy klienta. Jsme schopni analyzovat a odhadnout návratnost investice. Klient už nepotřebuje chodit nikam jinam, nepotřebuje žádné právníky ani další IT odborníky.

Velkou výhodou je také to, že můžeme zajistit automatizaci návazných procesů – vytěžování údajů z dokumentů, na základě vytěžených údajů automatizované generování smluv, uložení do různých formátů a systémů klienta, implementace frontendových a mobilních aplikací pro end-to-end digitální procesy a další služby.

Jedno z doporučení, které klientům dáváme na co si dát pozor je fakt, že BankID dnes není 100% dostupné a proto je potřeba mít alternativní způsob např. při ověření identity, nahrání fotografie OP a video analýzu uživatele. Navíc jsou případy, kdy uživatel má BankID, ale při ověření je výsledek negativní. Může to být například neaktuální informací o osobních dokladech v bance, která BankID poskytuje nebo jen tím že si uživatel „nepovolil“ použití BankID pro třetí strany. Na tohle budou uživatelé hledat odpověď u klienta, v jehož procesu se BankID používá a musí na to být klient připraven.

Nakolik je přihlášení přes BankID bezpečné?

Z mého pohledu je důležité to, že ověření probíhá skrze internetové bankovnictví a je poměrně složité ho obejít. Aby to někdo zneužil, tak by musel mít přihlášení do internetového bankovnictví a k tomu ještě mobil člověka, jehož totožnost ověřujeme. Tedy pravděpodobnost je opravdu nízká.

IDBox