facebook LinkedIN LinkedIN - follow

CyberSec Forum Bratislava 2022

CyberSec Forum 2022Zveme vás na COMGUARD CyberSec Forum do bratislavské­ho hotelu Clarion. Přijďte se podívat na sou­ča­s­né možnosti zabezpečení IT infra­struk­tu­ry. Čeká na vás den nabitý prezen­tacemi o nejnovějších tren­dech v oblasti bez­peč­nos­ti reflek­tu­jí­cí potřeby dnešní nejisté doby. Můžete se těšit na zajímavá témata, networking a doprovod­ný program. Bude také prostor pro dotazy a konzultace.


Základní informace:
Datum: čtvrtek 26. 5. 2022 od 9 hodin
Místo: Clarion Congress Hotel Bratislava
Registrace a další informace najdete na webu konference.

Program:
09:00–09:20 Registrace a uvítací coffee break
09:20–09:30 Přivítání za Trellix a Skyhigh Security

09:30–09:55 Trellix – Sandbox již není jen o analýze souborů. Odhalení malware v síti je jen začátek. Je nutné dále zjistit, jak se do sítě dostal, jaké škody napáchal a zda se v ní stále vyskytuje. Investigovat všechny tyto aspekty stojí čas a peníze. Společnost Trellix přináší nástroj FireEye Network Security and Forensics, která je novou generací sandbox technologie pokrývající všechny vektory útoku s možností rozšíření do plnohodnotného XDR.

09:55–10:25 Sophos – Objevte výhody spolupráce v SOPHOS rodině. Společně s lokálním zástupcem Sophos Ondřejem Hubálkem nahlédneme pod pokličku rozvoje Adaptivního CyberSec Ekosystému a dalších Sophos produktů. Představíme si vize výrobce a predikce vývoje s ohledem na aktuální stav směřování v oblasti kybernetické bezpečnosti.

10:35–11:05 Rapid7 – InsightIDR – SIEM nebo XDR? Dříve než spatřil světlo světa název EXtended Detection and Response (XDR), Rapid7 již několik let tuto technologii nabízel. InsightIDR bezezbytku naplňuje všechna očekávání od takového řešení. Kombinací SIEM technologie a spolehlivého XDR je Rapid7 vizionářem, který je technologicky o několik kroků napřed.

11:05–11:35 Gytpol – Konfigurační závady jako Achillova pata kybernetické bezpečnosti. Konvenční nástroje včetně skenerů zranitelností dlouhodobě opomíjejí oblast chybných konfigurací. Vzniká tak slabé místo umožňující šíření škodlivých kódů a nekontrolovaný pohyb útočníka. Gytpol Validator je unikátní prostředek pro dosažení a udržení vysoké úrovně konfigurační bezpečnosti, který si můžete jednoduše vyzkoušet i Vy.

11:35–12:05 Wallix – Spravovat privilegované přístupy nikdy nebylo tak snadné. Při výběru PAM řešení již není třeba volit mezi robustností a snadným nasazením. Zavedení pokročilého řízení přístupů, monitoring činností souvisejících s Vašimi klíčovými aktivy či automatizaci rotace hesel zvládnete s Wallixem snadno a rychle.

13:25–13:55 Attivo Networks – Využití technik klamu k detekci post-breach aktivit. Bezpečnostní řešení založená na kombinaci technologií různých výrobců mohou budit dojem neprůstřelné ochrany. Zdání ale často klame. Jejich roztříštěné prostředí a nesourodé alerty komplikují detekci útočníka po infiltraci. Předvedeme Vám, jak lze aktivní obranou v podání Attivo ThreatDefend ušetřit drahocený čas, zapojit prvky třetích stran a neprodleně reagovat.

13:55–14:20 Trellix – Spojení značek McAfee a FireEye: geneze Skyhigh Security. Jedna z největších akvizic na poli IT bezpečnosti posledních let dala vzniknout značce Skyhigh Security, která zaměřuje na ochranu všudypřítomného cloudu. V rámci prezentace si řekneme, co znamenají zkratky SSE, CASB, RBI, ZTNA a jak fungují v praxi.

14:30–14:40 Ekran – Důvěřuj, ale prověřuj. Jak mít IT aktivity pod kontrolou. Máte přehled o lidech, kteří přistupují k Vaší IT infra­struk­tu­ře? Technologie Ekran System monitoruje uživatelské aktivity a nabízí ucelený přehled o dění na serverech. Často se jedná o neřešenou oblast ve většině společností využívajících externích služeb IT administrátorů. Mějte jasný přehled o dění ve Vaší síti!

14:40–15:20 COMGUARD – Ohlédnutí za rokem 2021 optikou služby ThreatGuard a PhishTest. Rok 2021 byl plný výzev v oblasti kyber­bez­peč­nos­ti, kterým COMGUARD pomáhal čelit. Ty nej­zá­važ­něj­ší hrozby jsou často nevědomky přehlíženy a uživatelé se příliš spoléhají na technologie. Často jsou však právě uživatelé klíčovým faktorem. Vyzkoušete si ThreatGuard, nebo se otestujte s pomocí PhishTestu.

15:20–15:50 LogRhythm – Získejte detailní přehled o dění ve Vaší IT. Pokročilý malware využívá stále více jedinečných a sofi­sti­ko­va­ných technik pro kompromitaci organizací. Množství nových kyber­ú­to­ků vyžaduje důkladný holistický přehled o síti, vylepšenou detekci a efektivní odezvu. Jak toho dosáhnout? Díky LogRhythm NDR zís­ká­te detailní přehled o událostech napříč IT infrastrukturou a vyšší úroveň bezpečnosti proti sofistikovaným kybernetickým hrozbám.

15:50–16:10 Závěrečná diskuze a tombola

CyberSec Forum 2022