facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Propojení výroby a logistiky při produkci potravinářských obalů

v závodech společnosti PACCOR

Společnost Aimtec realizovala projekt na sběr dat a řízení logistických procesů ve výrobním závodě PACCOR v Německu. Návazný projekt ve francouzské lokaci právě probíhá.
Přední evropský výrobce obalů pro potraviny koncern PACCOR využívá pro sběr výrobních dat a řízení komplexní logistiky ve svém závodě v německém Ravensburgu řešení DCIx od společnosti Aimtec. „Naším hlavním cílem v projektu nasazení systému DCIx bylo zvyšování produktivity výrobních strojů. Chtěli jsme monitorovat práci všech výrobních zařízení a mít údaje o tom, kolik se vyrobilo na daném stroji výrobků, kdy začal stroj pracovat a kdy skončil a v případě vzniku prostojů znát detailně, proč se tak stalo. Zároveň jsme požadovali efektivní řízení stěžejních logistických procesů a omezení manuálního zadávání a přepisování dat,“ dodává Jiří Zeman, IT Project Manager pro celou skupinu PACCOR.

DCIx pro logistiku i výrobu

Koncern PACCOR hledal takový informační systém, který pokryje oblast sběru dat z výroby i pokročilé řízení logistických procesů. Vybral si řešení DCIx od Aimtecu, které v sobě obsahuje jak systém pro podrobný sběr dat z výroby DCIx MES, tak rovněž systém pro řízení skladových procesů DCIx WMS. Zároveň rozhodlo i kritérium napojení na stávající ERP systém BPCS 6.1, se kterým má společnost Aimtec mnohaleté zkušenosti, jelikož jej sama u zákazníků v minulosti implementovala.

Hlavním cílem projektu nasazení systému DCIx bylo na základě sběru dat z výroby a logistiky zvyšování produktivity výrobních strojů. PACCOR tak má detailní informace o průběhu výroby, práci strojů a příčinách vzniklých prostojů.

Komplexní dodávka

Informační systém DCIx MES od Aimtecu je v oblasti výroby obsluhován pomocí dotykových terminálů Axiomtek, které jsou integrovány s výrobními stroji a doplňují informace k datům sesbíraným ze strojů (výběr zakázky, doplnění důvodu prostoje atd.). Celá výroba je bezpapírová. Obsluha má všechny potřebné informace na terminálu. Předmětem dodávky byly také moduly pro komunikaci se stroji. Sběr dat z výroby je zajištěn připojením strojů i balicích a potiskovacích automatů přímo k DCIx MES. V oblasti logistiky jsou v systému DCIx WMS řízeny procesy příjmu na nákupní objednávku, zaskladnění, výdej do výroby, příjem z výroby a zajištění expedice. Současně je zaručena zpětná sledovatelnost výrobků (traceabilita) a respektování pravidel FIFO.

Logisticko-výrobní projekt pro závod PACCOR Packaging Deutschland GmbH se uskutečnil v druhé polovině roku 2012. V současné době běží obdobný projekt ve francouzském závodě PACCOR France S.A. v Auneau. V budoucnosti se plánuje nasazení systému DCIx pro dvě další francouzské lokace a pro Polsko.

PACCOR

Společnost PACCOR představuje předního evropského výrobce obalů. Ve svých lokalitách se specializuje také na vývoj vysoce kvalitních obalů a poskytuje komplexní obalová řešení. V širokém portfoliu nabízí plastové a papírové kelímky či tácky pro potravinářský průmysl a cateringové služby. Výrobky jsou založeny na technologiích vytlačování, tvarování a vstřikování a procházejí řadou dekoračních úprav. PACCOR má centrálu v Německu. Své výrobky produkuje v 19 továrnách ve 13 evropských zemích. Na konci roku 2013 se PACCOR stal jedním z pěti členů nové skupiny COVERIS (www.coveris.com), která tak získala pozici šesté největší firmy v obalovém průmyslu na světě. V současné době probíhá změna obchodního jména všech společností ve skupině z PACCOR na COVERIS.