facebook

Odolné značení skladu v Goldbecku

GoldbeckDíky nasazení odolného značení a mobilních terminálů ve spolupráci s firmami KODYS a Inotec Barcode Security našla společnost Goldbeck CZ řešení, jak vhodně označit pozice ve skladu a zvýšit efektivitu skladových procesů.


Přední výrobce železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatel železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč firma Goldbeck CZ, poskytuje komplexní servis zákazníkům, který začíná vypracováním projektové dokumentace, pokračuje výrobou dílů na míru a končí montáží přímo na stavbě. Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích u Čáslavi a v Tovačově na Olomoucku realizuje Goldbeck za použití nejmodernější techniky podstatnou část svých stavebních výkonů – průmyslovou prefabrikaci stavebních prvků, které jsou následně skladovány ve Vrdech u Čáslavi až do jejich využití v konkrétním projektu zákazníka. Skladování železobetonových a ocelových prvků se ovšem potýkalo s velmi specifickými problémy.

Situace před zavedením odolného značení

Před zavedením odolného značení byl sklad společnosti byl řízený pomocí tištěných dokladů, což způsobovalo dlouhé časové prostoje i nepřesnost při vychystávání. S tím byla spojená nutná náročná administrace, která také byla mnohdy neefektivní a nepřesná. Vznikl tedy požadavek na minimalizaci chybných dodávek zákazníkům a také zaměření se na zefektivnění skladových procesů pomocí správně zvoleného hardware a zejména odolné označení všech skladových pozic, palet a betonových panelů. Díky dlouhodobé spolupráci KODYS a Inotec Barcode Security se brzy našlo vyhovující řešení, jak vhodně a hlavně odolně označit pozice ve skladu a i zvýšit efektivitu skladových procesů pomocí odolných mobilních terminálů.

Cíle projektu

Cíle tohoto projektu byly tedy jasné. Zajistit odolné značení venkovních prostorů a to palet, stojanů a betonových panelů. Zrychlit logistické procesy pomocí terminálů a získat tak okamžitý přehled výrobků ve skladu, což by umožnilo zefektivnit logistické procesy, snížit náročnost administrace, měřit výkon jednotlivých procesů a pracovníků, zamezit chybovost a celkově zpřesnit všechny tyto procesy.

Nasazení komplexního řešení

Společnosti KODYS a Inotec Barcode Security našly pro Goldbeck vyhovující řešení. Systémový integrátor KODYS dodal spolehlivý hardware v podobě průmyslových terminálů Zebra TC8000, které jsou vhodné do opravdu náročného prostředí zákazníka a k tomu byly nasazeny také nejodolnější etikety, které se úspěšně používají především v oblasti značení palet, obalů, regálů i inventářů od Inotec Barcode Security.

Třívrstvá etiketa je extrémně robustní a odolná díky tisku na zadní stranu. Ani mechanické namáhání, či teplotní výkyvy ji nepoškodí. Různá lepidla zaručují optimální přilnavost na různých podkladech.

Celkem bylo v Goldbecku označeno 7 528 lokací a 2 000 palet. Projekt trval zhruba 3 měsíce. Na konci října 2017 byly terminály objednány, v listopadu pak etikety a po novém roce byl zahájen provoz již s nově označenými lokacemi. Ve všech těchto procesech pracuje skladový manipulant s mobilním terminálem, který je vybaven snímačem čárového kódu a je online napojen na systém řízeného skladu.

Výsledek očima zákazníka

Výsledek byl vynikající. „Díky nově implementovanému systému a profesionální spolupráci s firmou KODYS se nám povedlo všechny námi nastavené cíle projektu zrealizovat a to ve velmi krátkém časovém úseku,“ říká Ing. Martin Blažek, výrobní ředitel Goldbeck CZ, s. r. o. Vrdy