facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak zvolit vhodný nástroj pro organizaci práce příjmu a expedici

-PR-

Mezi hlavní výzvy, které je třeba vyřešit patří finanční úspory, snad­né ovládání nebo neustálý vývoj řešení. Neméně zásadní je míra personalizace zajišťující dokonalé sladění s nastavenými interními procesy. Je třeba bát v potaz unikátní přístup každého zákazníka k zajištění bezproblémového chodu dodavatelského řetězce.


Aplikace Time Slot Control pracuje na principu rezervace časových oken na nakládce a vykládce. Zajišťuje rovnoměrné rozložení obsluhy dodavatelů přepravních kapacit v čase. Všichni zúčastnění jsou s předstihem informováni o čase, kdy dojde k nakládce nebo vykládce, mají k dispozici všechny potřebné dokumenty a jsou včas upozorněni na případné změny.

Úspory ve formě snížení provozních nákladů se mohou dostavit z důvodu optimálního rozvržení práce v čase a omezením tvorby dopravních komplikací v areálu a jeho blízkosti. S tím souvisí automatizace obsluhy vrátnice, kterou lze nahradit HW prvky. Každý, kdo je zapojen do obsluhy aplikace Time Slot Control má informace v reálném čase a před samotným příjezdem nákladního vozidla. Může tak dojít k vychystání či přípravě plochy v předstihu a celý proces se stává rychlejším.

Aplikaci Time Slot Control ovládají nejen zákazníci, ale i jejich dodavatelé přepravních služeb, kteří vytváří rezervace časových oken. Dopravcům je generován přístup na základě domluvy se zákazníkem a nedochází ke vzniku smluvního vztahu mezi poskytovatelem aplikace Time Slot Control a dodavatelem přepravních kapacit. Stejně tak není dopravce zatěžován poplatky za vytvoření rezervace časového okna.