facebook LinkedIN LinkedIN - follow

iSIS, iWIS, iOrder a optický archiv

Nepostradatelní pomocníci v logistice

Gebrüder WeissCo se skrývá pod těmito záhadnými slovy? Jedná se o velmi silné softwarové nástroje využívané klienty přepravní společnosti Gebrüder Weiss, které slouží pro jednoduché a intuitivní zjišťování toho, kde a v jakém množství se právě nachází klientovo zboží či jeho skladové zásoby.
Vzpomeneme-li si na dřívější doby, tak objednávky na přepravu zboží byly zasílány logistickým společnostem e-mailem, dříve i faxem nebo telefonicky. V dnešní době a při současných objemech přepravovaného zboží by toto bylo zcela nemožné. Zákazníci mají proto možnost svoje objednávky či dotazy zpracovávat on-line pomocí dnes všem dostupného webového rozhraní. Požadavky a informace se zobrazí či provedou přímo v prohlížeči zákazníka v řádu milisekund.

Jak to celé funguje?

Zákazníkovi je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které mu umožňuje pracovat se všemi zmíněnými aplikacemi souběžně. Pro každého zákazníka jsou navíc nastaveny služby, které bude využívat, včetně přednastavení oblíbených detailních parametrů požadovaných zákazníkem. První webová aplikace slouží k vytváření objednávek pro přepravu pozemních, leteckých nebo námořních zásilek. Tato aplikace dostala v GW název iOrder.

Vezměme například jedno objednání přepravy z bodu A do bodu B, přičemž zákazník využije jím dodaný standardní adresář svých nejběžnějších adres. Pořízení jedné takové přepravy včetně vytištění přepravních štítků lze bezproblémově zadat do webové aplikace v čase kratším než třicet sekund. Takovýmto způsobem si zákazník může pohodlně založit několik desítek přeprav denně. Při větším objemu zásilek lze využít možnosti uploadu dat do aplikace, tím se vyhneme ručnímu zadávání a minimalizujeme chybovost. Po expedici zboží jsou data elektronicky přenesena do informačního systému (ERP) Gebrüder Weiss.

Zde se dostává do hry druhá aplikace nazývaná iSIS, která umožňuje zákazníkům sledovat přesný status (Truck & Trace), v jakém se právě jeho přeprava nachází. Pokud jej konkrétní situace nad danou přepravou zaujme, může si navíc pro tuto zásilku jednoduchým způsobem zapnout zasílání e-mailové zprávy při každé změně statusu nad touto zásilkou. Zůstává tak průběžně informován, i po uzavření aplikace iSIS.

Gebrüder Weiss

Jelikož společnost Gebrüder Weiss doručuje svoje pozemní zásilky za pomoci on-line skenerů, je informace o úspěšném doručení včetně zobrazeného jména a vlastnoručního podpisu koncového příjemce dostupná v řádech sekund po doručení zásilky. Pokud by zboží bylo doručováno službou či na místo, kde nebylo využito on-line skeneru, jsou během dvou následujících pracovních dnů podepsané a potvrzené papírové dokumenty naskenovány. Tyto jsou zasílány do dvou velkokapacitních skenovacích center, kde jsou zpracovány a přiřazeny pod konkrétní zásilky. Následně po naskenování jsou fyzické dokumenty ekologicky recyklovány. Během minulého roku (2013) bylo těmito skenovacími centry zpracováno 11,8 milionu papírových dokumentů. Tyto dokumenty jsou ukládány do on-line optického archivu a zde jsou pomocí aplikace iSIS dostupné minimálně dalších deset let.

Pro zákazníky, kteří mají u společnosti Gebrüder Weiss dlouhodobě uskladněné zboží, je dostupná aplikace iWIS. Tato aplikace zobrazuje pro konkrétní zboží momentální stav skladu, včetně všech detailních informací v podobě šarže či expirace daného zboží. Tato aplikace rovněž umí zobrazit pohyby, ke kterým u daného zboží došlo.

Tým vlastních vývojářů se snaží neustále tyto aplikace zdokonalovat. V loňském roce byly všechny aplikace optimalizovány pro přístup z mobilních zařízení, a to pro platformy Android a iOS. Gebrüder Weiss vynakládá ročně nemalé prostředky na vývoj informačních technologií a prostředků.

Vysvětlení pojmů

iOrder (internet Order) – aplikace pro objednávání přeprav
iSIS (internet Shipment Information System) – aplikace pro sledování přeprav
iWIS (internet Warehouse Information System) – aplikace pro sledování skladu

-gw-