Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze

GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.


Tyto podniky jsou důkazem, že WMS nemusí být jen robustní systém na vlastních serverech (tzv. on-premise) za miliony korun, ale klidně lehké cloudové řešení, které lze nasadit za pár dní a okamžitě těžit z jeho přínosů.

Cloudový vs. on-premise skladový systém

Bylo by bláhové tvrdit, že skladové systémy v cloudu jsou spásou pro každou firmu. Na trhu existují a vždy budou existovat společnosti, které potřebují robustní on-premise WMS na míru. Typicky to budou firmy:

  • s velmi specifickými skladovými procesy,
  • s konzervativní strategií pro nakládání s firemními daty,
  • se specifickými požadavky na propojení se systémy třetích stran
  • nebo s mateřskou společností, která již on-premise využívá.

Takové firmy logicky sahají po skladovém softwaru na míru – ani při nejlepší vůli nejsou schopné přizpůsobit se systému, ale potřebují, aby se systém přizpůsobil jim. Vyvinout uspokojivé skladové řešení je pro tyto firmy dražší a náročnější, ale nemají jinou možnost.

Univerzálnější skladový systém v cloudu je pak vhodný pro všechny ostatní. Firmy, které jsou pružnější a dokážou své skladové procesy částečně přizpůsobit. Takové firmy pak:

  • nasadí WMS za pár dní, maximálně týdnů,
  • nemusí na začátku investovat miliony,
  • mají neustále aktuální systém,
  • připojí se k systému i na dálku,
  • nepotřebují vlastní IT techniky pro správu systému
  • a mají systém velmi dobře zabezpečený.

Příklad cloudového systému: česká LOKiA WMS

Jedním z předních skladových systémů v cloudu je LOKiA WMS od společnosti GRiT. Splňuje každý bod uvedený výše – systém je nasazený za několik dní, za implementaci klient zaplatí o řád méně než za on-premise a hned od prvního dne naplno těží z jeho přínosů. Navíc si aktivuje jednotlivé moduly tak, aby platil jen za funkce, které skutečně využije.

Cloudové WMS sice nelze přizpůsobit na míru, ale přesto si klient sám definuje procesy jako výdej nebo naskladnění zboží. Díky parametrizaci a modularitě si tak systém částečně přizpůsobí. „Některé firmy mají navíc skladové procesy zbytečně složité nebo nestandardní. Když pak přejdou na náš cloudový systém, který je vyvíjený na základě prověřených best practises jeho uživatelů, udělají si v procesech pořádek po vzoru těch nejúspěšnějších firem,“ říká Tomáš Kormaňák, produktový manažer LOKiA.

Jak vypadá cloud v praxi: brutální úspora času i peněz

Firmy PEVI, Orkla Food, Bonus Bona nebo Aktin se pro cloudové řešení rozhodly. Nasadily systém LOKiA WMS a hned od prvního dne naplno těžily z jeho přínosů. Výsledky? V některých případech až těžko uvěřitelné.

Společnost PEVI prodává pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Po nasazení cloudového WMS hned první měsíc ušetřila na provozu skladu 100 000 Kč, zrychlila vychystávání objednávek o 40 % a zároveň snížila chybovost v expedicích téměř na nulu.

Firma Orkla Food Ingredients dodává potravinářské výrobky do pekařství a cukrářství. Ve skladu se potýkala s častými záměnami zboží, ale po nasazení LOKiA WMS klesl počet chybně vychystaných objednávek o 60 %. K záměnám zboží už nedochází vůbec.

A společnost Bonus Bona, která provozuje e-shop se zubními kartáčky? Ve špičce vyskladňovala denní objednávky 12 hodin, po nasazení LOKiA jí na expedici stejného počtu objednávek stačí 2 hodiny. Systém navíc firmě umožnil změnit strategii zaskladňování zboží a navýšit tím kapacitu skladu.

Ideální řešení pro menší a střední firmy

Výhodou cloudového WMS navíc je, že jeho nasazením firma méně riskuje. Díky flexibilitě může kdykoliv snížit nebo zvýšit tarif a navíc velká část práce spojená s implementací systému spočívá v optimalizaci skladu a procesů, což má hodnotu samo o sobě.

Pro malé a střední firmy nebo e-shopy proto skladový systém v cloudu představuje příležitost, které by měly věnovat pozornost.

GRiT
www.grit.cz/wms