facebook LinkedIN LinkedIN - follow

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

-PR-

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýší produktivitu až o 35%, přičemž uspoří firemní náklady až o 25%.


Při vychystávání zboží jsou skladníci často limitováni překážkami (terminál v ruce, snížená viditelnost) namísto toho, aby se plně soustředili na manipulaci se zbožím. Odbouráním těchto překážek lze dosáhnout zvýšené produktivity, snížené chybovosti a větší přes­nos­ti při vychystávacím procesu. Jedním ze způsobů je nasazení hlasového řešení. V běžném skladu to funguje tak, že skladník nejprve zkontroluje, co potřebuje k dokončení objednávky. Poté zboží za pomoci snímače a mobilního terminálu vychystá a přesune na místo, kde jsou objednávky připraveny k expedici a odeslání. Pro další objednávku provádí tyto úkony opakovaně. Se správným řešením je možné upravit pracovní postupy skladníka a výrazně ušetřit čas a odbourat chyby. Zvyšování efektivity práce ve skladu rychle přináší výsledky – zaměstnanci překonávají mnohem kratší vzdálenosti a proces vychystávání je značně zefektivněn. Tím se sníží negativní dopad lidského faktoru na procesy, které ve skladu probíhají (nepozornost, chyby při vychystávání, bezpečnost apod.).

K.voice zvýší produktivitu skladových operací

Společnost Kodys vyvinula řešení, které umožní zvýšit produktivitu skladových operací s využitím stejného množství zdrojů. Tímto ře­še­ním je aplikace K.voice, která propojí hlasový systém se systé­mem řízeného skladu (WMS). Kouzlo tkví v tom, že se jedná o tech­no­lo­gii rozpoznávání lidského hlasu a následnou interpretaci dat ve formě generování hlasových příkazů. Systém je založený na termi­ná­lech Honeywell Voice A730x ve spojení se speciálními bezdrátový­mi sluchátky SRX3. Proces vychystávání se tak výrazně zjednoduší a práce skladníků zefektivní, protože skladníci se systémem komunikují tím nejpřirozenějším způsobem – řečí. Neztrácejí čas čtením příkazů z displeje terminálu ani následným potvrzováním pomocí klávesnice. Objednávky jsou nejprve přenášeny z WMS do modulu aplikace K.voice, která je pomocí bezdrátové sítě posílá do hlasového terminálu. Ten následně generuje hlasové příkazy a posílá je do sluchátek skladníka. Hlasový systém nasměruje zaměstnance na konkrétní vychystávací pozici označenou kontrolní číslicí, kde po vychystání potvrdí počet odebraných kusů zboží. Celý cyklus se opakuje až do finální kompletace všech objednávek.

Velkou výhodou tohoto hlasového řešení je, že umí odfiltrovat běžný ruch skladu (například od vysoko­zdviž­ných vozíků či vzducho­tech­ni­ky). Skladník tak nemusí příkazy opakovat, což opět vede ke zvýšení jeho produktivity.

Díky K.voice je každé vychystání transparentní. Aplikace poskytuje jednoduchou správu všech zařízení, jako je stav terminálů, životnost baterií atd. Pomocí K.voice můžete ovlivňovat funkcionalitu systému a jednoduše nasazovat nové verze hlasových dialogů. Vedoucí skladu může také měřit výkon jednotlivých zaměstnanců na základě přehledných reportů.

Hlasové řešení v praxi

Hlasové řešení od Kodysu úspěšně využívají ve svých skladech například řetězce Globus či JIP Východočeská. Tyto společnosti dříve využívaly pro vychystávání zboží klasické čtečky čárových kódů, které však nesplňovaly požadovanou produktivitu. Ačkoliv původní řešení umožnilo skladníkům pracovat spolehlivě při zpraco­vá­vá­ní standardního počtu objednávek, ve špičce už nezvládlo objednávky plně pokrýt a efektivně je zpracovávat. S nasazením hlasového řešení jejich produktivita vzrostla a náklady klesly.

Více informací o řešení K.voice najdete na www.kodys.cz
Čestmír Váňa Čestmír Váňa
Autor článku je marketing manažerem společnosti Kodys.