facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nové povinnosti s Digitální Technickou Mapou ČR vyřeší DTM Konektor

-PR-

Spuštění DTM ČR se blíží, začát­kem roku 2023 visí ve vzduchu stále řa­da otevřených otázek, ale technic­ké řešení pro napojení a předávání dat už existuje. Po­vinnost předávání mapových dat se dotkne všech provozovatelů infrastruktury.


S kolegy z GIS týmu Arkance Systems CZ jsme se proto už vloni rozhodli, že není třeba čekat na situaci „až budeme vědět všechno“ a pustili se do práce. Výsledkem půlročního vývoje je služba, která už dnes, začátkem roku 2023, umí vydávat data v tzv. Jednotném výměnném formátu (JVF) se všemi náležitostmi.

Řešení jsme stavěli na naší vlastní platformě twiGIS a zejména na zkušenostech z desítek GIS implementací v ČR i střední Evropě. A kladli jsme přitom jako vždy důraz na komfort obsluhy a celkovou vyladěnost práce uživatelů.

Kterýkoliv zájemce nás tedy může kontaktovat a začít připravovat napojení, zejména v oblasti namapování vlastních dat na DTM. Během jara plánujeme dokončit implementaci napojení na API služby ČÚZK (jakmile bude zveřejněno) a celý systém otestovat na různorodých datových vzorcích.

Jak to celé funguje?

DTM Konektor je cloudová služba, která od našich zákazníků nevyžaduje žádnou zásadní změnu infrastruktury nebo způsobů práce s daty. Stejně tak je ale možné software nasadit do prostředí klienta, formou tzv. on-premise implementace.

Data zpracovává v několika krocích:

  1. Krok Načtení dat zajistí příjem dat ze zdroje do vlastního DTM Konektoru. Může jít o načtení z webových služeb nebo z databáze libovolné GIS technologie, stejně tak z výkresu DWG, DGN nebo ze souborových databází jako SHP, FGDB či Geopackage. V tomto ohledu je DTM Konektor skutečně nezávislý na způsobu, kterým klient data vede – a není nutné v tom dělat žádné změny!
  2. Krok Roztřídění dat je specifický pro každého klienta a jeho cílem je převést různorodá data a dokumentaci spravované infrastruktury do „jazyka“ DTM ČR. S tímto krokem významně pomohou naši zkušení konzultanti se znalostí DTM ČR i různých odvětví DI i TI.
  3. Krok Změnová analýza detekuje změny v datech a tak zajistí konzistentní aktualizaci cílových databází DTM v jednotlivých krajích.
  4. Krok Konverze do JVF provede konverzi dat do vlastního výměnného formátu, se všemi nutnými specifiky (velikost souborů, atp.)
  5. Krok Upload dat do IS DMVS zajistí odeslání dat do API ČÚZK a ověření výsledku transakce.

Další přínosy DTM Konektoru

Kromě oné hlavní funkce, tedy transformace a odeslání dat, posky­tu­je DTM Konektor další doprovodné a o nic méně důležité funkce:

  • díky Evidenci, správě a monitoringu přenosů budete mít přehled, kdy jste odeslali vaše data do DTM ČR, jak přenos dopadl, jaká data obsahoval a v jaké podobě byla odeslána
  • Prostřednictvím Vizualizace dat si prohlédnete odeslaná data ve webové mapě. Můžete zjistit, jak se daný prvek mapuje na datový model a odhalit tak např. vady ve zdrojových datech nebo v nastavení přenosu.
  • Notifikace zase zajistí, že vám neunikne žádná událost, nezapomenete včas odeslat data nebo schválit automaticky připravený přenos.

Co je tedy potřeba udělat pro napojení na DTM ČR?

Předně nedoporučujeme čekat s přípravou na poslední chvíli, ani počítat s tím, že dojde k odložení účinnosti, které je aktuálně zaparkované ve sněmovně. Je totiž možné dělat přípravné kroky, které nijak neztratí na platnosti, ať už povinnosti související s DTM nastanou kdykoliv. Jedná se zejména o úvodní namapování vlastních dat na datový model DTM, které provádí klient současně s našimi specialisty. Výsledkem jsou data prvotně převedená do výměnného formátu, která lze předat krajům pro úvodní naplnění a jistota, že při ostrém spuštění už klienta nic dramatického nepřekvapí.

Často se nás klienti ptají, zda je nutné či vhodné provádět nějakou analýzu či audit stavu dat pro účely DTM. Z našich zkušeností plyne, že právě namapování dat a provedení reálného převodu do výměnného formátu je tím nejlepším prověřením stavu dat. Dotkne se totiž reálně všech datových záznamů a je snadné prakticky prověřit, jaká data můžete odevzdávat. A výstupem není jen nějaký dokument či zpráva, ale funkční konfigurace DTM Konektoru použitelná pro jeho spuštění a dlouhodobý provoz. Zpřesňovat data a upravovat datový model je možné až když napojení úspěšně poběží, s ohledem na konkrétní zjištěné potřeby.

Aktuální informace k napojení na DTM můžete získat také na webináři DTM Konektor, který se bude konat 22. března 2023 od 9:30 do 10:30.
Registrujte se zde:
https://www.arkance-systems.cz/webinare/webinar-dtm-konektor-digitalni-technicka-mapa-cr-jednoduse
Další informace najdete na webech:
https://www.dtm-konektor.cz/
https://www.twigis.eu/

DTM Konektor