facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Network Single Point of Truth (SPOT)

Základ řešení klíčových procesů v telekomunikacích

Každodenní rutinní praxe standardních telekomunikačních operátorů již byla mnohokrát analyzována a detailně popsána formou procesů, které jsou téměř shodné napříč všemi typy operátorů. Mluvíme zde to klíčových procesech, které tvoří základ pro BSS (Business Support Systems) a OSS (Operation Support systém) domény.

Jsou to:
  • Rozvoj a výstavba sítě – Network creation
  • Poskytování služeb – Service provisioning
  • Zabezpečení chodu služeb – Service assurance
  • Optimalizace provozních nákladů – Revenue assurance

Tak jak jsou si definice procesů podobné, tak jsou si podobné i problémy, se kterými se perou téměř všichni operátoři. Jedná se především o to, že všechny výše zmíněné procesy potřebují jeden důležitý základ, kterým je jednotná evidence síťových zdrojů (Resource Inventory) společně s evidencí poskytovaných služeb (Service Inventory). Pro efektivní fungování je totiž nutné vědět, jaké zdroje jsou instalovány v síti a jak jsou využívány službami, tedy „jedno místo pravdy a síti a službách“ – Single Point of Truth.

Takto v uvozovkách jednoduše a s jedním místem pravdy můžeme popsat efektivní fungování telekomunikační firmy. Je to jen a jen o zdroji a službě, o produktu – zákazníkovi, o nákladu a zisku. Vše spolu souvisí, vše je závislé na SPOT a všude je uplatňován princip Consumer-Provider. Na stejných základech je postavena i filozofie systému CROSS. Od popisu zdroje produktu k zákazníkovi a zisku.

CROSS – Single point of truth – pravda o síti a službách

Je jednoduché říci, že je dobré mít systém, který by takové informace poskytoval, ale praxe bývá velmi bolestivá, zejména díky historickým „nánosům“ v IT architektuře, kde stále přežívají různé legacy systémy. Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti evidence sítě a služeb jsou základem řešení, které vám chceme představit jako odpověď na tyto problémy.

Obr. 2. Ukázka provozní obrazovky CROSS
Obr. 2. Ukázka provozní obrazovky CROSS

Co je tak unikátního na Single Point of Truth? Možná reakce telco operátorů bývá – vše máme, ach ne, migrace, jiné priority (snaha o modernizaci legacy ), ne, ne… Pak se provozuje několik systémů evidence a dokumentace sítě, velmi často pořízených jen podle technologie či prodávané služby (produktu).
Ano, jde tak fungovat, ale ne efektivně, a hlavně opravdu to není jedno místo pravdy o síti. Systémy, kde se pracuje odděleně s daty fyzické infrastruktury, s oddělenými daty logické infrastruktury, jinde zase s virtualizací, jinde s daty o servisech a produktech, jinde s daty reálného provozu sítě a jinde s geografickými daty... Je takováto doména OSS jednotné místo pravdy o síti a provozu? Umožní to automatizaci sítě, samo-konfiguraci, rychlý a efektivní rozvoj zřizování nových služeb, nástup virtualizace? Nástup konkurence?

Základem je jedna databáze, kde jsou federalizována data všech dosavadních používaných OSS systémů (NI, GIS, on-line data z NOC, všechny možné legacy systémy související s dokumentací sítě, atd… ), tato data v databázi CROSS pak tvoří konsolidovanou bezešvou bázi dat umožňující v řádech sekund poskytovat i ty nejnáročnější služby aplikacím v OSS, které jsou v prostředí systému předpřipraveny pro rychlé a efektivní nasazení systému.

Tímto je pak dané, že si telekomunikační operátor nepořídil jen další systém do rodiny OSS, ale konsolidační nástroj, který umožní následné vypnutí legacy systémů a přinese druhotné úspory z provozu a na FTE. Standardizované aplikace napsané a připravené podle doporučení světových standardů konsorcia Tele Management Forum a okořeněné o nabyté zákaznické zkušenosti z projektů přinášejí jak vyšší efektivitu, tak i úspory FTE napříč organizací.

Federalizace dat zde probíhá jako opravdová konsolidace do jednotné bezešvé báze dat, kde jsou data také uložena, není to tedy jen „prolinkování“ mezi legacy systémy, a tato jednotná báze dat také umožňuje velmi efektivní počáteční verifikaci kvality dat (automatický proces CROSS) a přes standardní API přístup aplikacím BSS pro podporu jejich funkcí a procesů až k podpoře prodeje produktů. Příklad: od zákaznického dotazu, přes technické šetření dostupnosti k realizaci služby, to vše i s možností variant a ekonomické valuace (náklady na zdroje služeb kontra prodejní cena, například) v reálném čase a v jednotkách sekund nad celým prostorem operátora.

Vznikl tak silný a spolehlivý nástroj, který lze škálovatelně nasadit u prakticky každého telekomunikačního operátora. Systém CROSS podporuje od historických technologií (ale stále používaných), jako jsou metalické sítě, po samozřejmě dnešní svět optiky, GPON, podpory plánování a výstavby FTTH, podporu pro 5G sítě a také podporu provozu IoT sítí.

CROSS je proto používán třeba jako konsolidační a provozní systém pro operátory rostoucí akvizicemi malých a středních operátorů (wifi sítě – české unikum), stejně jako jej používají největší mobilní operátoři pro své OSS centra a BSS řešení, nebo infrastrukturní telekomunikační operátoři (Dark Fibre and Tower Operators) pro podporu OSS a NOC.

Když jsme takto definovali SPOT na bázi Network Inventory, je logické, že přichází možnost skutečné automatizace pracovních postupů a naplnění oněch čtyř základních procesů zmíněných na počátku článku a integrací s BSS světem můžeme tyto čtyři základní procesy nejen zrychlit a zefektivnit, ale můžeme začít i více vydělávat. Pokud se unikátní řešení CROSS ve smyslu Single Point of Truth spojí se stejně moderním řešením pro správu procesů, jako je například TSM – Telco Service Management od společnosti Datalite, pak je úspěch na dohled.

TSM – Telco Service Management – klíčové procesy pod kontrolou

V jednom společném integrovaném řešení jsou podporovány veškeré procesy OSS a BSS, které telekomunikační operátor potřebuje pro svůj provoz, včetně například podpory investiční výstavby včetně správy věcných břemen. Základní schéma řešení je uvedeno na obrázku 3, kde je funkčnost TSM doplněna o řešení Single Point of Truth na bázi CROSS pro část „Network Inventory“.

Obr. 3: TSM – Telco Service Management
Obr. 3: TSM – Telco Service Management

Jedná se o kombinaci dvou systémů CROSS a TSM, jejichž symbióza nabízí zcela nový přístup k řešení klíčových procesů v kombinaci s unikátním řešením pro evidenci síťových zdrojů a služeb. Řešení pokrývá oblast BSS (Business Support Systems) a OSS (Operation Support System).

Autoři článku, Martin Staněk a Karel Hodaň, působí ve společnosti Sykora Data Center, s. r. o.
Spoluautor článku, Jiří Bubník, působí ve společnosti Datalite.

CROSS je produkt společnosti
CROSS Network Intelligence, s. r. o.
(www.cross-ni.com)
TSM je produkt společnosti
DATALITE, s. r. o.
(www.datalite.cz)
Sykora Data Center, s. r. o. (SDC) je distributor systému CROSS pro Českou a Slovenskou republiku (www.sykora.cz)