facebook

Připravované rozšíření IS DUNA

Till DUNAV časopisu IT Systems a příloze Small Business Solutions obvykle publikujeme podnikatelské příběhy našich uživatelů. I tentokrát tomu nemělo být jinak. Ale při diskusi nad novým článkem na téma informační systém pro malé a střední podniky se objevily celkem zásadní otázky: „Máme skutečně podnikový informační systém?“ „Poskytujeme našim zákazníkům důležité informace a pomáháme jim řídit jejich podnikové procesy?“


Takové otázky po téměř 28 letech vývoje ekonomických a obchodních systémů nemohly zůstat ležet jen tak na stole. Proto jsme se tentokrát rozhodli napsat náš vlastní příběh a zde jsou naše odpovědi.

Integrace

Till DUNAMožná si při čtení předchozích řádků říkáte, proč se vůbec takovými otázkami zabývat, vždyť ekonomický (účetní) systém je evidenční systém a plní hlavně povinnosti vyplývající z legislativy. Ano, ale i v účetním programu, ve kterém se „jen“ zpracovávají data a dělají výstupy, se neobejdeme bez informací a hlavně integrace a otevřenosti jak do dalších podnikových procesů, tak do okolního světa. Jde zejména o automatické sdílení dat mezi různými systémy, které vede k odstranění nadbytečné ruční práce a chybovosti. Například importování faktur, přenosy dokladů při komunikaci s bankou, přímé spojení s rejstříky, elektronická podání a výkazy pro státní správu, apod.

A to stejné platí, pokud máme k účetnictví i skladovou evidenci a obchod. Tedy obchodní systém pro evidenci a zpracování nabídek či objednávek v programu, a ne ve složce na stole. Zde potřebujeme čerpat důležité informace pro řízení skladů, řešení objednávek, zakázek a dalších obchodních případů. I tady je otevřenost vůči ostatním systémům na místě. Minimálně jsou to importy objednávek, dodacích listů či faktur mezi systémy.

Často řešíme i požadavky na integraci toho či onoho specializovaného softwaru, ať již je to rezervační systém pro cestovní kanceláře, speciální SW aplikace pro výrobu či polygrafický průmysl, různé logistické systémy nebo e-shopy.

Doba webová

Till DUNANedávno mě zaujal na internetu příspěvek s názvem „Doba webová“. Dovolím si použít tento pojem, neboť přesně vystihuje vývoj elektronického obchodování u nás. Češi milují online nakupování. Česko patří v řadě oblastí online nakupování v evropském srovnání ke špičce. V Česku je dnes téměř 42 000 e-shopů.

Tento trend jsme zaznamenali i u našich zákazníků. Potvrdili nám to přímo v anketě, kterou pro ně pravidelně pořádáme k získání zpětné vazby.

Elektronické obchodování se však neděje jen ve vztahu obchodník a koncový zákazník, ale i ve vztahu mezi odběrateli známé pod zkratkou B2B. Jedná se tedy o vztahy mezi obchodními společnostmi.

B2B e-shopy

Co je tedy B2B shop? Jednoduše řečeno jde o sofistikovaný objednávkový systém a komunikační prostředek mezi odběratelem a dodavatelem pomocí webové aplikace. Zákazník nemusí volat svému dodavateli, aby zjistil, zda je zboží na skladě, jakou má cenu, případně že chce objednat stejné zboží co minule. Díky tomu, že je tato webová aplikace responzivní, je možné ji provozovat z jakéhokoliv zařízení, to znamená i z tabletu nebo „chytrého“ telefonu. Zákazník se může přihlásit do aplikace odkudkoliv, třeba ze stavby. Vidí aktuální stav materiálu na skladě, zobrazí se mu „jeho“ zákaznické ceny a má přístup ke všem svým objednávkám. Může rovnou dát zboží do košíku a odeslat objednávku. Objednávka je automaticky odeslána do informačního systému (IS) a je provedena rezervace.

DUNA B4B SHOP další krok

Till DUNAPro IS DUNA připravujeme B4B SHOP jako volitelnou součást standardní instalace včetně aktualizací, údržby a rozvoje. V našem řešení bude možné obchodní partnery zařadit do cenových skupin nebo jim přiřadit zákaznické ceny pro DUNA B4B SHOP. Administrace bude probíhat přímo z IS DUNA. Změny ve skladové evidenci nebo v podmínkách pro zákazníky zapsané do IS DUNA se následně projeví i na e-shopu. A naopak vytvořená objednávka bude automaticky importována do IS DUNA a provedou se blokace na skladových kartách. Pokud bude zboží na skladě, je možné automaticky z objednávek generovat výdejky a faktury a zboží zákazníkovi odeslat. B4B zákazník bude moci na e-shopu sledovat také svoje pohledávky a stavy svých objednávek.

I takový může být ekonomický a obchodní systém pro malé a střední podniky.

Dana Dostálová Dana Dostálová
Autorka článku je metodičkou obchodních modulů IS DUNA.