facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Epicor Retail Loss Prevention Services

Nová služba pomáhá maloobchodníkům snižovat náklady na prevenci ztrát

Společnost Epicor Software představila Epicor Retail Loss Prevention Services, soubor služeb, který má maloobchodníkům pomoci v boji proti ztrátám. Služby Epicor Loss Prevention pomohou zákazníkům analyzovat potřeby jednotlivých oddělení, vypracovat realistické rozpočty a implementovat a udržovat robustní a zároveň flexibilní procesy využívající výhody systematické prevence ztrát. Toto řešení postavené na platformě .NET nabízí klíčové technologické nástroje pro omezení ztrát zboží či krádeží a zvyšování ziskovosti. Umožňuje analyzovat transakce na úrovni obchodu, přičemž dokáže automaticky odhalovat vzorce podvodných aktivit. Každé porušení procedur je snadno identifikováno a vede buď k dalšímu školení zaměstnanců nebo k vyšetřování podvodu.Mezi nabízené služby patří:

  • Desetibodové inspekce: Analytici společnosti Epicor posoudí stávající aplikace a procesy a identifikují, jak nejlépe využít služby k formulaci úspěšného plánu na podporu snah v oblasti prevence ztrát.
  • Strategická konzultace: Analytici společnosti Epicor objasní, jak provádět efektivní šetření, jak používat nástroje prevence ztrát efektivněji a v kombinaci s dalšími aplikacemi Epicor, jako je například Sales Audit a CRM. Pomohou také implementovat nové procesy pro zajištění konzistentních technik vyšetřování napříč odděleními.
  • Vývoj vlastních výkazů: Analytici společnosti Epicor vytvoří přizpůsobené výsledkové karty a panely pro sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), které umožní oddělením a manažerům prevence ztrát sledovat celkovou efektivitu programu.
  • Vyšetřování a opětovné získání: Přidělení odborně školených a kvalifikovaných vyšetřovatelů ke každému případu a možnosti případného doplnění terénních týmů prevence ztrát.
  • Kalibrace: Jako nezbytnost pro udržení náskoku v dnešním dynamickém maloobchodním prostředí provádí Epicor čtvrtletní kalibraci zaměřenou na zachování soustředění a integrity systému.
  • Analytik na telefonu: Odborník, který je k dispozici na telefonu, a který je obeznámen s konkrétním prostředím zákazníka a je kdykoli v případě potřeby schopen poskytnout interním týmům prevence ztrát odborné poradenství.

 

Mezi další funkce patří nástroj pro správu případů, který umožňuje maloobchodníkům sledovat všechny relevantní informace o případu na jediném místě. Tímto způsobem lze určovat hodnotu jednotlivých případů, vytvářet a spravovat plány náhrad. Flexibilní, na výjimkách založené reportovací funkce řešení Loss Prevention přispívají k rychlé návratnosti investic a vyšší produktivitě prevence ztrát v maloobchodě.


 
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

Informační systém ABRA Gen podporuje efektivní výrobu, servis a prodej letadel

ABRASkupina OK Aviation Group zajišťuje prostřednictvím pěti dceřiných společností zákazníkům vše pro soukromé létání od výroby, prodeje značek PILATUS, PIPER, DYNAMIC, ADVANTIC a servisu letadel přes letový provoz až po letištní služby a pilotní výcvik. Firma hledala nástroj, který by jí pomohl efektivně řídit výrobní a servisní procesy a evidovat rozsáhlou dokumentaci na jednom místě.