facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 9. 12. 2020 - Zdeněk Gric

Vybrané lokomotivy ČD Cargo získají moderní GSM-R radiostanice

ČD - Telematika vybaví až 105 kolejových vozidel ČD Cargo radiostanicemi pro komunikaci v systému GSM-R. Rozhodlo o tom výběrové řízení, které ČD - Telematika spolu se subdodavatelem, firmou NEXTRAIL, vyhrála. Do konce ledna 2021 bude vybaveno radiostanicemi LENA5 celkem 56 vozidel provozovaných společností ČD Cargo.Celá zakázka je rozdělená do dvou etap, kdy v první bude vybaveno minimálně jedno vybrané vozidlo z každé z různých řad lokomotiv, a to podstoupí veškeré zkoušky a testy pro ověření funkčnosti radiostanice, a pro každou řadu lokomotiv bude zajištěno schválení provedené změny na vozidle u drážních autorit. Ve druhé etapě pak dojde k sériovému vybavení ostatních vozidel včetně předání všech dokladů nezbytných k provozování příslušného kolejového vozidla vybaveného novou radiostanicí na síti Správy železnic.

Vozidlová radiostanice LENA5 je palubní komunikační zařízení určené primárně ke komunikaci strojvedoucího v drážních radiových sítích, a to jak v interoperabilním systému GSM-R, tak i národních analogových komunikačních systémech. Moderní koncepce radiostanice zajišťuje splnění aktuálních směrnic TSI, nabízí řadu nadstandardních funkcí a vyhovuje aktuálním specifickým požadavkům drážních dopravců. Výrobce radiostanice pokrokově integruje veškeré radiové a řídící moduly radiostanice pouze do jedné průmyslové 19“ kazety, přičemž ovládání radiostanice zajišťují moderní terminály s barevným 7“ displejem podle platných drážních norem a doporučení.

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem (lokomotivou). Jedná se také o základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).


 
  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.

  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.