facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 11. 11. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

ÚOHS rozhodl, že druhotné softwarové licence nelze a priori vyloučit z výběrového řízení

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve svém aktuálním rozhodnutí potvrdil judikaturu z jiných členských států EU ohledně legality tzv. druhotných licencí z volného trhu. Ve sporu mezi spo­leč­ností PREDNY SLM, která působí na trhu s druhotným softwarem, a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) se ÚOHS přiklonil na stranu PREDNY SLM a rozhodl, že tzv. nové a druhotné licence jsou rovnocenné.Ve sporu, který ÚOHS rozhodoval, šlo o to, že EGAP v létě roku 2020 poptával řešení založené na trvalých licencích softwaru Microsoft. V zadávací dokumentaci přitom požadoval tzv. „nové“ licence a jejich připsání do evidenčního účtu výrobce. Společnost PREDNY SLM se ale proti tomuto požadavku ohradila.

„Novost je u licencí (práva k užití softwaru) zcela irelevantní, protože právo se neopotřebovává ani nijak nemění. Připsání do účtu vedeného u výrobce pak není nárokové,“ říká o sporné situaci Mgr. Martin Predný, jednatel společnosti PREDNY SLM a k dalšímu průběhu jednání dodává: „Snažili jsme se s EGAPem spojit a vysvětlit, že pokud jsou splněna pravidla stanovená SDEU a je transparentně doložen celý řetězec předchozích držitelů licencí, není se čeho bát. Navíc je možno dodat totožné plnění za výrazně nižší cenu.“ Předpokládaná hodnota zakázky činila 5 485 000 Kč bez DPH. „V daném případě jsme měli připravenou nabídku za 2 918 150 Kč, což by znamenalo 47% úsporu oproti předpokládané hodnotě zakázky,“ upozorňuje Predný.

V řízení, které trvalo více než rok, se ÚOHS zabýval také možnými riziky souvisejícími s tzv. druhotnými licencemi. Poukázal na to, že potenciální rizika u druhotných i nových licencí jsou obdobná a obava z vadného plnění nemůže ospravedlnit omezení hospodářské soutěže. Dodal, že v rámci veřejných zakázek má zadavatel k dispozici nástroje pro podstatnou eliminaci rizik.

Rozhodnutí ÚOHS, jako nejvyšší autority pro dohled na veřejnými zakázkami, je klíčové pro jednoznačnou prokazatelnost legality celého postupu a jeho použití ve veřejné správě. „Ačkoliv rozhodnutí ÚOHS pouze potvrzuje právní stav, doposud neexistovala v ČR žádná relevantní judikatura. I z tohoto důvodu byli někteří zástupci veřejné sféry v nákupu licencí opatrní. Jsem rád, že rozhodnutí ÚOHS nyní rozptýlilo pochyby ohledně našeho postupu,“ komentuje důsledky Rozhodnutí Predný.


 
  

- Inzerce -

Čtvrtá průmyslová evoluce

IT Systems 6/2022Brzy tomu bude už deset let, kdy se objevil pojem Průmysl 4.0, který evokoval, že digitální technologie přináší do průmyslu něco převratného, revolučního. Někdo proto může být zklamaný, že ve skutečnosti se žádná průmyslová revoluce nekoná. Ano, různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou aplikované v továrnách, zvyšují efektivitu a výkonnost.

  

- Inzerce -

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.