facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 5. 5. 2021 - Zdeněk Gric

TechEd Online 2021 - přehled o všem důležitém v IT ve dvou dnech

Co je pro firemní IT prostředí v současné době důležité? Aby bylo flexibilní, zvládlo obsluhovat uživatele, kteří do něj vstupují vzdáleně, bylo dostatečně robustní, aby firma dokázala reagovat na měnící se potřeby, bylo možné efektivně získávat data pro analýzu a plánování, a především, aby bylo bezpečné. Tyto požadavky se odrážejí i v obsahu přednášek, které nabídne odborná IT konference TechEd 2021. Ta vzhledem k okolnostem již podruhé proběhne v on-line podobě.Konferenci TechEd připravila Počítačová škola GOPAS letos na 19. a 20. května. Je určená především pro IT a databázové specialisty, vývojáře a bezpečnostní odborníky. Již tradičně pro české, ale i slovenské IT odborníky shrne informace o novinkách z prestižních odborných konferencí a seminářů pořádaných po celém světě a vývojářských akcí společnosti Microsoft. Nabídne například informace o nové verzi .NETu, novinkách v Azure, C# 9 a strojovém programování, možnostech optimalizace aplikací, ale i o tom, jak optimálně vyhodnotit a využít získaná data. Velká pozornost bude věnována také problematice bezpečnosti – zabezpečení e-mailové komunikace, metodám možného zneužití cookies, tomu, jak zabezpečit data na všech úložištích i při jejich sdílení a posílání. Stranou tedy nezůstane ani problematika cloudu.

„Vloni byl TechEd první konferencí, kterou jsme uspořádali v on-line podobě, a to společně pro českou i slovenskou odbornou veřejnost,“ konstatuje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „I když jsme nepředpokládali, že budeme v on-line podobě konferencí pokračovat po celý další rok, nechali jsme si pro ně vyvinout vlastní komunikační platformu. Potěšil nás pozitivní ohlas od účastníků a také fakt, že se jich na online konferencích zúčastnilo ve výsledku mnohem více než na konferencích klasických v roce 2019. Do budoucna počítáme s jakousi hybridní formou, kdy by celý obsah konference mělo být možné shlédnout jak v konferenčních sálech, tak doma u obrazovek.“

Konference TechEd Online 2021 bude dvoudenní a nabídne 28 přednášek dvaceti předních odborníků, které poběží souběžně ve dvou virtuálních místnostech. V jedné z nich se obsah zaměří zejména na development, ve druhé na ostatní témata. Přednášky budou účastníkům k dispozici ještě 7 dní po skončení konference a budou tak moci shlédnout to, co nestihli, nebo si zajímavý úsek zopakovat. S lektory bude možné komunikovat i během přednášky přes chat, takže účastníci nepřijdou ani o svou oblíbenou sekci „Ask the expert“.

TechEd Online 2021 proběhne ve dnech 19. a 20. května 2021. Další podrobnosti a podrobné informace o jejím programu najdete na www.teched.cz.


 
  

- Inzerce -

Jak ovládnout kamery v chytrém městě?

Přihlaste se na webinář 24. června


MilestoneMěsta se plní dohledovými kamerami. Jen v Praze jich bylo dle údajů z roku 2019 něco přes 2 800. Instalují se za účelem zajištění bezpečnosti občanů, plynulosti dopravy i jako senzory, které pomáhají monitorovat životní prostředí.

  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.