facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 23. 11. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Slavnostní finále soutěže IT SPY 2022 uvidíte ve streamu

IT SPYVe čtvrtek 24. 11. budeme znát vítěze 13. ročníku soutěže diplomo­vých prací z oblasti informatiky IT SPY. Finalisté vzešli z téměř 1200 IT prací vysokoškoláků obhájených v minulém akademickém roce na před­ních českých a slovenských univer­zitách. Slavnostní vyhlášení výsled­ků soutěže IT SPY 2022 proběhne ve čtvrtek od 18 hodin v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Finálový večer budou online přenášet zpravodajské portály prostřednictvím České tiskové kanceláře, sledovat jej lze i na sociálních sítích soutěže.Slavnostní vyhlášení výsledků IT SPY 2022 se bude streamovat na Facebook a Linkedin.

Ve finále soutěže IT SPY se spolu utkají nejkvalitnější diplomové práce, jež byly vloni obhájeny na předních českých a slovenských IT fakultách. V tématech prací se odráží aktuální celospolečenské problémy, jako je boj proti dezinformacím, proti padělání osobních dokladů, zdravotnictví, hledání nástrojů ke zvládnutí energetické krize i využití umělé inteligence v online obchodním styku.

„Odborná úroveň soutěžních prací je i v letošním ročníku hodně vysoká, což mě jako předsedu poroty těší. Současně ale budou kladeny hodně vysoké nároky na porotce, kteří budou práce hodnotit a vybírat absolutní vítěze. Je skvělé být na začátku kariéry těchto začínajících IT hvězd a já osobně se moc těším na to, kde je v budoucnu uvidíme zářit,“ říká soutěže předseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

Na nejúspěšnější informatiky čeká atraktivní finanční odměna 2000 euro na další rozvoj projektu od organizátora soutěže společnosti PROFINIT, dále hmotné dárky od partnera soutěže T-Mobile i možnost dalšího profesního vzdělávání v Počítačové škole GOPAS.

„Těší nás, že se po dvou letech, kdy se finále soutěže muselo kvůli nepříznivé pandemické situaci konat online, můžeme konečně znovu setkat s talentovanými informatiky osobně. Význam soutěže každoročně roste, což potvrzuje zájem partnerů, kteří soutěž podpořili, i ministerstev a odborných institucí, které akci zaštítily a jejichž zástupci se letos slavnostního večera osobně zúčastní. Po kladných ohlasech z minulého roku se bude i letos slavnostní vyhlašování vítězů soutěže přenášet online na zpravodajské portály prostřednictvím ČTK,“ říká Jakub Šich z PROFINITu.

Přehled finalistů soutěže IT SPY 2022:

  • Peter Vajdecka (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky): „Abstraktívná sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch“
  • Son Hai Nguyen (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií): „Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi“
  • Filip Koukal (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta): „Automatická kategorizace zákaznických požadavků“
  • Ing. Jan Pašek (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): „Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce“
  • Mgr. Matúš Revický (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta): „Podnikové aplikace založené na blockchainu“
  • Lucia Hradecká Dupkaničová (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky): „Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli“
  • Ing. Jiří Ulrich (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická): „Vícenásobný lokalizační systém kamer založený na značkách“
  • Ing. Lucia Piatriková (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky): „Vizuálna detekcia falšovaných ochranných prvkov na občianskom preukaze“

 
  

- Inzerce -

Lepší je být bohatý a zdravý...

IT Systems 11/2022Aktuální vydání IT Systems vás zavede do světa peněz, které necinkají, ale přesouvají se mezi účty díky novým metodám placení. Je to další proces, který lze díky chytrým digitálním technologiím zefektivnit. Modernizace platebních metod a souvisejících služeb zajímá firmy v oblasti e-commerce, ale i klasický retail a další obory.

  

- Inzerce -

Bez ERP systému by ve výrobě nastala 100% provozní slepota

Za digitální proměnou podniků vždy stojí inteligentní software, který dokáže řídit a automatizo­vat všechny firemní procesy. Platí to i v případě významné moravské výrobní firmy ELKO EP, která se řadí mezi přední světové výrobce elektronických zařízení pro domovní, office a průmyslové automatizace.