facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 23. 11. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Slavnostní finále soutěže IT SPY 2022 uvidíte ve streamu

IT SPYVe čtvrtek 24. 11. budeme znát vítěze 13. ročníku soutěže diplomo­vých prací z oblasti informatiky IT SPY. Finalisté vzešli z téměř 1200 IT prací vysokoškoláků obhájených v minulém akademickém roce na před­ních českých a slovenských univer­zitách. Slavnostní vyhlášení výsled­ků soutěže IT SPY 2022 proběhne ve čtvrtek od 18 hodin v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Finálový večer budou online přenášet zpravodajské portály prostřednictvím České tiskové kanceláře, sledovat jej lze i na sociálních sítích soutěže.Slavnostní vyhlášení výsledků IT SPY 2022 se bude streamovat na Facebook a Linkedin.

Ve finále soutěže IT SPY se spolu utkají nejkvalitnější diplomové práce, jež byly vloni obhájeny na předních českých a slovenských IT fakultách. V tématech prací se odráží aktuální celospolečenské problémy, jako je boj proti dezinformacím, proti padělání osobních dokladů, zdravotnictví, hledání nástrojů ke zvládnutí energetické krize i využití umělé inteligence v online obchodním styku.

„Odborná úroveň soutěžních prací je i v letošním ročníku hodně vysoká, což mě jako předsedu poroty těší. Současně ale budou kladeny hodně vysoké nároky na porotce, kteří budou práce hodnotit a vybírat absolutní vítěze. Je skvělé být na začátku kariéry těchto začínajících IT hvězd a já osobně se moc těším na to, kde je v budoucnu uvidíme zářit,“ říká soutěže předseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

Na nejúspěšnější informatiky čeká atraktivní finanční odměna 2000 euro na další rozvoj projektu od organizátora soutěže společnosti PROFINIT, dále hmotné dárky od partnera soutěže T-Mobile i možnost dalšího profesního vzdělávání v Počítačové škole GOPAS.

„Těší nás, že se po dvou letech, kdy se finále soutěže muselo kvůli nepříznivé pandemické situaci konat online, můžeme konečně znovu setkat s talentovanými informatiky osobně. Význam soutěže každoročně roste, což potvrzuje zájem partnerů, kteří soutěž podpořili, i ministerstev a odborných institucí, které akci zaštítily a jejichž zástupci se letos slavnostního večera osobně zúčastní. Po kladných ohlasech z minulého roku se bude i letos slavnostní vyhlašování vítězů soutěže přenášet online na zpravodajské portály prostřednictvím ČTK,“ říká Jakub Šich z PROFINITu.

Přehled finalistů soutěže IT SPY 2022:

  • Peter Vajdecka (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky): „Abstraktívná sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch“
  • Son Hai Nguyen (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií): „Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi“
  • Filip Koukal (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta): „Automatická kategorizace zákaznických požadavků“
  • Ing. Jan Pašek (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): „Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce“
  • Mgr. Matúš Revický (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta): „Podnikové aplikace založené na blockchainu“
  • Lucia Hradecká Dupkaničová (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky): „Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli“
  • Ing. Jiří Ulrich (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická): „Vícenásobný lokalizační systém kamer založený na značkách“
  • Ing. Lucia Piatriková (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky): „Vizuálna detekcia falšovaných ochranných prvkov na občianskom preukaze“

 
  

- PR -

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.