facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 13. 1. 2021 - Zdeněk Gric

Sharp NEC Display Solutions Europe přichází s novými desktop displeji

Sharp NEC Display Solutions Europe uvádí na trh dva nové desktop displeje, 27” model NEC MultiSync EA272F a 24” NEC MultiSync NEC EA242F. Díky vestavěnému USB-C portu mohou uživatelé uspokojit všechny své potřeby v oblasti dat, videa, zvuku, napájení a USB, aniž by na stole zabíraly místo další kabely.Obě novinky jsou schopny napájet pracovní stanici, notebook nebo mobilní zařízení (mobil, tablet atd.) pomocí jediného 65W kabelu USB-C, bez nutnosti dokovací stanice. Uživatelé mohou také snadno použít více displejů pomocí DisplayPort-outu, čímž je možné řetězit jediný Display Port výstup grafické karty až na 4 displeje, v rozlišení Full HD (1920x1080), bez nutnosti více výstupové grafické karty a množství kabeláže, která by distribuovala signál. Plná flexibilita připojení je zajištěna prostřednictvím dalších vstupů HDMI, DisplayPort, VGA, USB a Audio, což z obou modelů dělá ideálního společníka pro vytvoření pracovního místa s více monitory. Funkce Control Sync pak garantuje synchronní ovládání důležitých prvků nastavení (např. jas, kontrast, barevné podání atd.) více monitorů najednou, aniž by bylo nutné nastavovat každý displej individuálně. Je tak garantováno totožné, perfektně synchronní nastavení všech displejů na pracovišti.

Uživatelský komfort zajišťuje plné nastavení výšky, naklonění a otočení displejů, které podporuje přizpůsobené osobní nastavení každého uživatele. Technologie low blue light, chránící před únavou očí, aniž by došlo k zmenšení barevného gamutu displejů je samozřejmostí.

Oba modely, 27” NEC MultiSync EA272F, NEC MultiSync EA242F jsou vhodné pro jakoukoliv kancelářskou a domácí práci.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?