facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 10. 7. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Rozvoj 5G sítí versus konspirační teorie

5GMohou za koronavirus mobilní sítě páté generace? Pro někoho možná zbytečná otázka, ale světem opravdu cloumají konspirační teorie, které spojují testování sítí páté generace se vznikem nového typu koronaviru. Čína skutečně spustila 5G sítě na konci loňského roku a jedním z 50 čínských měst, kde se nový standard začal testovat, byl také Wu-chan, odkud se virus rozšířil do celého světa. Mohou tedy sítě páté generace opravdu za vznik koronaviru, případně mohou mít i nějaké další zdravotní důsledky pro člověka?Podle oslovených expertů z oblasti informačních technologií je spojování 5G se vznikem koronaviru naprosto nesmyslné. „To, že 5G může potlačit imunitní systém nebo dokonce že využívá elektromotorického napětí, aby otevírala póry v kůži a vkládala cizí DNA do krevního oběhu a buněk, je opravdu absurdní,“ odmítá některé hoaxy Petr Loužecký z Algotechu a dodává, že strach z nového standardu je, jako už mnohokrát v historii lidstva, způsoben především strachem z neznámého. „Vzpomeňte si, jak se v 90. letech podobné konspirace šířily v souvislosti s používáním mobilních telefonů, wi-fi sítí a dokonce i mikrovlnými troubami,“ říká Loužecký. Podle něj je v tomto ohledu zajímavé, že například negativní vliv solárií na lidské zdraví prokázán byl, ale takovou vlnu odporu to nevzbudilo. „Naopak, řada lidí se v nich vědomě opaluje neustále,“ dodává.

Pozor na záření

Solária, která kůži ozařují UV zářením, jsou podle Světové zdravotnické organizace každoročně zodpovědná za vznik 10 tisíc zhoubných melanomů u obyvatel Evropy, Austrálie a USA a připisuje se jim také 430 tisíc onemocnění jinými typy nádorů kůže. Zatímco ale solární studia nikdo násilně nezavírá, tak proti používání sítí páté generace už lidé podepisují petice, svolávají demonstrace a v několika zemích odpůrci dokonce zapálili stožáry s 5G anténami a došlo už také k napadení pracovníků telekomunikačních firem.

V České republice jsou zdravotní limity pro elektromagnetické pole zavedeny nařízením vlády č. 291/2015 Sb. která tyto limity převzala z doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Velmi podobné limity platí i v USA. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydává nemalé prostředky na výzkum působení elektromagnetických polí na člověka a systematicky sleduje vědecké publikace a výzkumné zprávy vztahující se k této problematice. Dodržení limitů stanovených dle ICNIRP označila za dostatečnou ochranu zdraví.

V prostředí, kde se zdržují lidé (domácnosti, ulice, letiště, …), je expozice elektromagnetickému poli velmi nízká. Běžné domácí elektrické přístroje generují pole dosahující nejvýše zlomků procent ze zdravotních limitů. I tolik obávané základnové stanice pro mobilní telekomunikace generují pole, které již ve vzdálenosti asi 10 m bezpečně splní zdravotní limity. Obdobné závěry lze udělat i pro rádiové a televizní vysílače. S překročením limitů se setkáváme jen velmi zřídka. Na hranici limitů se lze prakticky dostat pouze v těžkých průmyslových provozech (elektrické proudy řádů stovek až tisíc ampérů) či v přímé blízkosti silných vysílačů (vysílací výkony v řádech kilowatů). Zdroj: wikipedia.org

V Česku zatím sítě páté generace spuštěny nebyly, ale i tady už se část veřejnosti k novému standardu staví negativně. Soutěž o frekvence pro 5G síť ještě neproběhla, stát už ale vybral pět tuzemských měst, kde se nový standard bude testovat. Jedním z nich je také Jeseník na Olomoucku, kde se část místních obyvatel proti této aktivitě postavila a volají po referendu. S testováním 5G sítí nesouhlasí právě kvůli možným zdravotním dopadům. „Provoz sítí je velmi striktně regulován, jsou nastaveny velmi přísné normy. V tomto směru nejde ani tak o to, jakou generaci sítě mají, ale o to, na jaké frekvenci tedy vlnové délce vysílají, jak „silné“ jsou vysílače a jaká je jejich hustota v krajině či zástavbě,“ vysvětluje Loužecky. Přesto je ale podle jeho slov dobře, že se tématu věnuje velká pozornost, protože mobilní sítě jsou z pohledu lidstva používány velmi krátce a je tedy třeba sledovat jejich případný vliv na lidský organismus.

The electromagnetic spectrum & communication technology explained

Co přinesou 5G sítě?

Někteří technologičtí odborníci se domnívají, že sítě páté generace, které slibují především kratší odezvu a několikanásobně vyšší rychlost, nejsou v současné době pro běžného uživatele potřebné, důležitější stále bude cena než absolutní rychlost či doplňkové služby ve formě rychlejší latence či řízení kvality toku dat, které 5G umožňuje. Karel Diviš, ředitel společnosti IDC-softwarehouse, se domnívá, že sítě budou mít pozitivní efekt hlavně v korporátní sféře, kde zvýšení rychlosti internetu umožní větší využití cloudových služeb. „Pro řadu firem je současná rychlost internetu nedostatečná, sítě páté generace ale mají parametry pro to, aby zásadně změnily fungování celé společnosti, 5G sítě mohou dosahovat rychlosti až 20 Gbit/s a naopak snížit odezvu řádově na jednotky milisekund. To umožní fungování technologií využívajících virtuální realitu, rozvoj internetu věcí, autonomních vozidel nebo bezpilotních letadel,“ jmenuje Diviš.

Komerční provoz sítí páté generace v Česku spustila společnost O2 v části Prahy a Kolína. Během léta by měla být 5G síť dostupná pro 15 procent obyvatel hlavního města.

Zdroj infografiky: DHL


 
  

- Inzerce -

Spolupráce Lenovo a AMD přináší firmám EPYCká řešení pro datová centra

AMD LenovoVzájemné partnerství společností Lenovo a AMD bylo dlouhé roky orientováno především na počítače a mobilní zařízení. Nejnovější kapitola této spolupráce se však odehrává na poli datových center.