facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 12. 8. 2022 - Zdeněk Gric

Prof. Jiří Matas z FEL ČVUT byl zvolen řádným členem Učené společnosti ČR jako první odborník na umělou inteligenci

Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.„Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který současně působí jako vědecký tajemník Učené společnosti České republiky.

„Jiří Matas prokázal svoji mimořádnou excelenci v oblasti výzkumu umělé inteligence, a to v mezinárodním měřítku. Je vynikajícím expertem v oboru technických věd a nepřehlédnutelnou vědeckou osobností. Předmětem jeho zájmu je základní a aplikovaný výzkum zaměřený na počítačové vidění a strojové učení s akcentem na rozpoznávání a načítání objektů, učení reprezentace, sledování, rozpoznávání textu a minimální problémy v počítačovém vidění. Jiří Matas publikoval více než 250 původních prací v recenzovaných časopisech a na konferencích a ohlas jeho díla je na mezinárodním poli mimořádný: je jedním z nejcitovanějších českých vědců,” shrnul důvody pro přijetí prof. Jiřího Matase dr. Ivo Starý. Připomněl také, že Jiří Matas se v rámci své pedagogické činnosti soustavně věnuje výchově studentů, z nichž někteří pod jeho vedením dosáhli vynikajících výsledků.

Prof. Jiří Matas je podle mezinárodního žebříčku Research.com, který vyhodnocuje úspěšnost vědců v oblasti informatiky (Computer Science) na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů shromážděných do 6. prosince 2021, nejlépe hodnoceným informatikem v České republice. Navíc jím vedená skupina vědců zásadně přispívá k tomu, že v oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků CSRankings řadí výzkumníci z FEL ČVUT a CIIRC ČVUT v období 2018 až 2021 mezi čtyři nejlepší evropská pracoviště. CSRankings je žebříček nejlepších institucí v oblasti počítačových věd na celém světě založený na exaktním hodnocení publikací ve špičkových vědeckých konferencích.

„Očekávám, že díky tomu, že Učená společnost sdružuje výborné vědce z široké škály oborů, mi členství bude inspirovat a motivovat k interdisciplinárním vědeckým aktivitám,” uvedl ke svému zvolení prof. Jiří Matas, který vedle své činnosti vědecké a pedagogické na domovské katedře kybernetiky působí jako proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT pro rozvoj.

V současné době má Učená společnost České republiky 110 řádných, 52 zahraničních a 16 emeritních členů. V jejích stanovách je uvedeno, že počet řádných členů Společnosti nepřesáhne číslo jedno sto jedenáct. Počet zahraničních a emeritních členů není omezen. Předpokladem členství je výrazný a tvůrčí přínos vědě a mravní integrita.


 
  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.

  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.