facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 12. 8. 2022 - Zdeněk Gric

Prof. Jiří Matas z FEL ČVUT byl zvolen řádným členem Učené společnosti ČR jako první odborník na umělou inteligenci

Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.„Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který současně působí jako vědecký tajemník Učené společnosti České republiky.

„Jiří Matas prokázal svoji mimořádnou excelenci v oblasti výzkumu umělé inteligence, a to v mezinárodním měřítku. Je vynikajícím expertem v oboru technických věd a nepřehlédnutelnou vědeckou osobností. Předmětem jeho zájmu je základní a aplikovaný výzkum zaměřený na počítačové vidění a strojové učení s akcentem na rozpoznávání a načítání objektů, učení reprezentace, sledování, rozpoznávání textu a minimální problémy v počítačovém vidění. Jiří Matas publikoval více než 250 původních prací v recenzovaných časopisech a na konferencích a ohlas jeho díla je na mezinárodním poli mimořádný: je jedním z nejcitovanějších českých vědců,” shrnul důvody pro přijetí prof. Jiřího Matase dr. Ivo Starý. Připomněl také, že Jiří Matas se v rámci své pedagogické činnosti soustavně věnuje výchově studentů, z nichž někteří pod jeho vedením dosáhli vynikajících výsledků.

Prof. Jiří Matas je podle mezinárodního žebříčku Research.com, který vyhodnocuje úspěšnost vědců v oblasti informatiky (Computer Science) na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů shromážděných do 6. prosince 2021, nejlépe hodnoceným informatikem v České republice. Navíc jím vedená skupina vědců zásadně přispívá k tomu, že v oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků CSRankings řadí výzkumníci z FEL ČVUT a CIIRC ČVUT v období 2018 až 2021 mezi čtyři nejlepší evropská pracoviště. CSRankings je žebříček nejlepších institucí v oblasti počítačových věd na celém světě založený na exaktním hodnocení publikací ve špičkových vědeckých konferencích.

„Očekávám, že díky tomu, že Učená společnost sdružuje výborné vědce z široké škály oborů, mi členství bude inspirovat a motivovat k interdisciplinárním vědeckým aktivitám,” uvedl ke svému zvolení prof. Jiří Matas, který vedle své činnosti vědecké a pedagogické na domovské katedře kybernetiky působí jako proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT pro rozvoj.

V současné době má Učená společnost České republiky 110 řádných, 52 zahraničních a 16 emeritních členů. V jejích stanovách je uvedeno, že počet řádných členů Společnosti nepřesáhne číslo jedno sto jedenáct. Počet zahraničních a emeritních členů není omezen. Předpokladem členství je výrazný a tvůrčí přínos vědě a mravní integrita.


 
  

- Inzerce -

S otevřeností IS KARAT je to na beton

Historie společnosti DITON se datuje až do roku 1999, kdy páno­vé Petr Diviš a Pavel Ouroda založili ve Stříteži u Jihlavy společnost DITON, s. r. o., a zahájili výrobu zámkové a zatravňovací dlažby. Společnost vlastnila jeden stroj, na kterém vyráběla 5 druhů výrobků, zaměstnávala 8 pracovníků a její roční obrat byl 12 mil. Kč.

  

- Inzerce -

Umělá inteligence od Infor pomohla ve společnosti Zeelandia vyřešit produktová doporučení a cenotvorbu

Zeelandia Group je globální výrobce pekařských přísad. Byla založena roku 1900 H. J. Doelemanem, nej­mlad­ším synem holandského peka­ře, a její centrála sídlí v Zierikzee (Nizozemsko). Po celém světě zaměstnává přes 3 000 zaměst­nan­ců, působí ve více než 30 zemích a prodává do cca 100 zemí světa. Na český trh vstoupila Zeelandia v roce 2000 akvizicí společnosti Lactoprot Bohemia.