System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 26. 2. 2021 - Zdeněk Gric

Přenosný LED projektor ViewSonic M2e zvládá okamžité automatické ostření

ViewSonic představil přenosný Full HD smart LED projektor M2e. Nový ultralehký přírůstek mezi chytrými LED projektory série M využívá technologii ToF (Time-of-Flight) pro dosažení okamžitého automatického zaostření za pouhou jednu sekundu, což je v porovnání se současnými metodami 3 až 5krát rychlejší.ToF senzory jsou jedním z typů technologie LIDAR (Light Detection and Ranging), která měří vzdálenost na základě doby šíření fotonů mezi vysílačem senzoru a cílovou oblastí, což umožňuje přesné určení vzdálenosti bez ohledu na vlastnosti povrchu objektu. Mají rovněž přesnou linearitu a až třímetrový dosah detekce s plným zorným polem.

Tradičně, když je projektor přesunut, je potřeba jej znovu zaostřit stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači pro spuštění automatického zaostření nebo ručním nastavením zaostřovacího prstence. Díky vestavěnému G senzoru M2e dokáže detekovat změnu polohy a automaticky spustit okamžité zaostření.

M2e je navržen speciálně pro komplexní domácí zábavu a práci z domova. Je snadno přenositelný, nastavitelný a jednoduše se také připojuje. Váží pouze jeden kilogram a v domácnosti ho lze umístit prakticky kamkoliv.

Díky funkcím, jako je okamžité zapnutí/vypnutí, okamžité automatické zaostření a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, a díky stojánku pro přizpůsobení úhlu projekce, je nastavení M2e prakticky bezpracné. Snadné je i propojení M2e s dalšími přístroji. Uživatelé mohou přenášet nebo zrcadlit obsah z jejich chytrých telefonů na velké obrazovce prostřednictvím Wi-Fi, připojit sluchátka nebo reproduktory pomocí Bluetooth anebo streamovat napřímo prostřednictvím kabelu USB-C.

M2e má i další funkce, které zákazníkům přináší audiovizuální zážitek, například čistý obraz ve Full HD rozlišení a široké barevné spektrum pokrývající 125% Rec.709 podporované LED technologií 2. generace, která zvládne zobrazit obraz o úhlopříčce 80" ze vzdálenosti 2,1 metru. Díky nízké provozní teplotě LED světelného zdroje a odvětrávacímu designu ViewSonic uživatele neruší zvuk ventilátoru.

Projektor je navržen s ohledem na péči o oči tak, aby poskytoval vizuální zážitek prakticky bez modrého světla a snížil namáhání očí při dlouhodobém sledování.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -