Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 3. 11. 2011

Nové přepínače Cisco

pro vytváření datových center s maximální škálovatelností

Modelová řada přepínačů Cisco Nexus 7000 v současné době přichází v druhé generaci umožňující provozovat až 12 000 serverových ethernetových portů s propustností 10 Gb/s, přepínače Nexus 5500 jsou nově vybaveny sadou funkcí Cisco FabricPath a výrobce rozšířil o nová zařízení také svoji řadu Nexus 3000. Tyto inovace jsou reakcí na exponenciální růst objemu dat přenášeného na internetu. Datová centra musí i přes výrazné rozšíření kapacity zůstat bezpečná a flexibilní, aby vyhověla nárokům fyzických, virtuálních i cloudových výpočetních prostředí a tyto požadavky ohlášená rozšíření a vylepšení jednotlivých produktových řad splňují.


Stejně tak splňují rozmanité nároky datových center od nevirtualizovaných prostředí až po vysoce virtualizovaná datová centra, cloudové architektury, Web 2.0 či prostředí zpracovávající extrémně vysoké objemy dat.

Druhá generace přepínačů Cisco Nexus 7000 je vybavena novým modulem Fabric 2 a vysoce výkonnou síťovou kartou pro L2/L3 10Gb Ethernet. Zároveň podporuje FabricPath a Fabric Extender (FEX). Pro představu, přepínače by například umožnily simultánní přenos 4,5 milionu filmů s průměrnou velikostí 3,5 GB nebo za necelé dvě minuty stáhnout 250 milionů fotografií (o průměrné velikosti 1 MB), které jsou každodenně posílány na Facebook.

Přepínače Cisco Nexus 5500 nyní mohou využívat FabricPath, inovované rozšíření operačního systému NX-OS. FabricPath umožňuje škálovat výkon na systémové úrovni a řeší záležitosti spojené s virtualizací, dynamickou zátěží generovanou mobilním provozem a s aplikacemi provozovanými v clusterech. Tyto přepínače tak dnes mohou podporovat tisíce virtuálních strojů.

Výrobce zároveň uvedl dva nové modely přepínačů Nexus 3000 s velmi nízkou latencí a vysoce propustnými 40Gb ethernetovými porty a rozšířil své bezpečnostní portfolio o virtuální firewall pro zabezpečení cloudových prostředí. Cisco ASA 1000V (Adaptive Security Appliance) spolupracuje se softwarovým přepínačem Nexus 1000V a ve spolupráci s Cisco Virtual Security Gateway zajišťuje konzistentní zabezpečení fyzických, virtuálních a cloudových infrastruktur.


 
Inzerce
  

- Inzerce -

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.

  

- Inzerce -

Aktuální kyberhrozby i možnosti ochrany na Sophos Evolve 2020

Na summitu o kybernetické bezpečnosti Sophos Evolve 2020 vystoupí přední světoví bezpečnostní odborníci, kteří budou diskutovat o nejnovějších výzvách a efektivních opatřeních v oblasti zabezpečení informačních technologií. Virtuální summit se uskuteční ve dnech 17. a 18. listopadu a účast je zdarma.