facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 30. 3. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nové datové centrum firmy ANAFRA vzniklo na místě bývalého brownfieldu

AnafraDlouho nevyužívaný objekt v centru  Rožnova pod Radhoštěm žije novým životem. Na místě jedné z budov bývalé textilní továrny LOANA vzniklo moderní datové centrum a nová základna pro poskytování IT služeb firmy ANAFRA.Dnes už je na místě bývalé tovární čističky budova, ve které sídlí ve dvou podzemních podlažích vysoce zabezpečené datové centrum. V pěti nadzemních podlažích se pak nachází moderní pracoviště pro výrobu serverů, kterých ANAFRA dodává zákazníkům z celého světa tisíce každým rokem. Veškeré ovládání světel, stínění, teploty či vzduchotechniky je zde plně automatizované a optimalizované, což přispívá nejen k ekologickému provozu, ale i ke komfortu pracovníků.

V souladu se strategií udržitelnosti má datové centrum ANAFRA redundantní chlazení a pro vytápění celé budovy využívá odpadní teplo z instalovaných technologií. Na střeše je navíc instalovaná fotovoltaická elektrárna.

V datovém centru jsou samozřejmě instalovány technologie pro záložní napájení včetně motorgenerátoru, který při výpadku dvou nezávislých větví elektrické energie zabezpečí provoz až 1500 serverů. Datový sál disponuje také systémem zhášení inertním plynem, který v případě zahoření požár uhasí bez poškození instalované serverové technologie. Konektivita datového centra je řešena několika fyzicky a geograficky nezávislými optickými trasami.

„Investice převyšující 100 milionů Kč v centru Rožnova pod Radhoštěm je výjimečná nejen svým rozsahem, ale také použitými moderními technologiemi. Chtěli jsme vybudovat příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, budova je kompletně vzduchotechnicky větraná. V nejvyšším patře se nachází denní místnost s terasou s výsadbou stromů, keřů a trvalek. Automatizace budovy, zelená terasa či využití odpadního tepla z datového centra pro vytápění budovy ilustruje způsob našeho přemýšlení nad smysluplným využíváním zdrojů, a to jak v našem objektu, tak při návrhu serverových řešení pro naše zákazníky.“ popisuje unikátní koncept Ing. Jan Franc, jednatel společnosti.


Nové datové centrum firmy ANAFRA vzniklo na místě bývalé tovární čističky

Původní čistička průmyslových odpadních vod textilní továrny LOANA prošla kompletní rekonstrukcí a přibyla i tři nadzemní patra se zelenou terasou a výhledem na přírodní krásy pohoří Beskyd. V duchu tradice a respektu k regionu Valašska jsou dokonce pojmenovány zasedací místnosti názvy okolních hor Lysá, Radhošť, či Soláň. Dominantou je největší zasedací místnost se společenským sálem v 5. NP, příhodně nazvaná Tanečnica.


 
  

- PR -

5+1 možností, jak a kde automatizovat procesy pomocí ERP systému

Do úspěšných firem se ERP systémy postupně „vkrádaly“ už od 90. let 20. století. Od té doby se však výrazně posunuly, takže podnikům nabízí úplně nové možnosti.

  

- PR -

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování


Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.