Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 25. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová generace Flowmon ADS 11 nabízí vyšší výkon

Flowmon ADS 11 Společnost Flowmon Networks představila novou generaci svého bezpečnostního řešení Flowmon ADS 11. Nová verze přináší vylepšené uživatelské rozhraní a výrazné zvýšení výkonu. Flowmon ADS analyzuje provoz v síti a její správce srozumitelně informuje o případných incidentech, jejich rozsahu a dopadu. Bezpečnostní týmy se tak mohou zbavit řady každodenních manuálních činností a výrazně si ulehčit práci.ADS doplňuje konvenční bezpečnostní nástroje a umožňuje vytvořit víceúrovňový bezpečnostní systém, který je schopný odhalit hrozby v každé fázi kompromitace (neobvyklé chování, útoky na kritické aplikace, úniky dat a celá řada dalších indikátorů kompromitace).

Flowmon ADS poskytuje rozsáhlou škálu detekčních metod analyzujících síťový provoz z více pohledů. Díky tomu dokáže zachytit široké spektrum hrozeb. Detekční engine využívá kombinaci strojového učení, heuristiky, statistiky, bezpečnostních politik a metod zakládajících se na signaturách.

Novinky ve Flowmon ADS 11:

  • Nová architektura založená na streamovém zpracování dat dokáže analyzovat výrazně větší objem provozu. Jedno jediné nasazené ADS dokáže zpracovat až 100 tis. flow/s. V případě potřeby lze nasadit více instancí ADS.
  • Spolehlivější detekce díky vylepšeným detekčním metodám. Ty byly revidovány a přepracovány s ohledem na přesnost a rychlost.
  • Rychlejší reakce díky povědomí o kontextu. Vylepšená interpretace detekované události v Detailu události. Srozumitelné vysvětlení principu detekce a pravděpodobné příčiny.
  • Vylepšená uživatelská zkušenost – centrální dashboard a reporty konsolidují informace ze všech modulů a usnadňují tak pochopení problému. Nové widgety indikují celkový stav zabezpečení a výchozí karta dashboardu s informacemi pro SecOps tým je k dispozici ihned po instalaci.


Pro organizace, které si chtějí ADS nejprve vyzkoušet, nyní Flowmon plnou verzi ADS 11 až na 3 měsíce zdarma.
 


 
Inzerce
  

- Inzerce -

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.

  

- Inzerce -

PLANTOUR Mobile

DIGITECHKaždý z nás se již setkal s kurýrem, který nám doručoval balíček. Ale řekněme si, kdo z nás věnoval pozornost malému přístroji, který má kurýr při ruce? Proč ho sebou má a k čemu ho používá?