Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 26. 6. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Na uživatele macOS útočí bundleware

SophosNavzdory populárnímu přesvědčení, že počítače Apple jsou imunní proti kybernetickým hrozbám, útočí kyberzločinci i na systémy Mac. SophosLabs nyní vydal detailní report nazvaný „New Bundlore Adware Targets MacOS with Updated Safari Extensions“, ve kterém analyzuje agresivní vzorek tzv. „bundlewaru“ – agresivního instalátoru softwaru, který v rámci instalace jedné legitimní aplikace instaluje i další, nežádoucí aplikace.


Altair - konference

Instalátor Bundlore nese celkem sedm „potenciálně nežádoucích aplikací“ (PUA) včetně tří zacílených na webový prohlížeč Safari pro vkládání reklam, přesměrování odkazů na stažení a přesměrování vyhledávacích dotazů za účelem odcizení uživatelských kliknutí a generování příjmů.

Tzv. potenciálně nežádoucí aplikace (PUA) patří mezi nejčastější hrozby pro macOS v oblasti soukromí a bezpečnosti, jelikož mohou potenciálně krást osobní data a fungovat jako průchod pro ostatní malware.

„Bundlore je jeden z nejznámějších „bundleware“ instalátorů pro platformu macOS – odpovídá za téměř sedm procent všech útoků proti platformě macOS, které detekujeme, což z něj činí druhou nejčastější hrozbu postihující macOS, přičemž prvním je Genieo. Bundlore je rovněž známou hrozbou pro Windows, primárně přenášenou rozšířeními pro Google Chrome. Část kódu používaná pro napadení Chromu je sdílena verzemi tohoto adwaru zacílenými na macOS,“ upozorňuje Patrick Műller ze společnosti Sophos.

To, co činí nejnovější nalezené vzorky pro macOS odlišnými od předchozích verzí Bundlore, je způsob, jakým jsou aktualizovány, aby udržely krok s aktuálními změnami v macOS a Safari – konkrétně změnami, které Apple provedl ve formátu rozšíření pro prohlížeč Safari.

Podrobnější informace najdete přímo v reportu firmy Sophos (v angličtině): https://news.sophos.com/en-us/2020/06/18/new-bundlore-adware-targets-macos-with-updated-safari-extensions/


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.