facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 12. 10. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Kontrolní systém v tiskárnách Canon automaticky detekuje chyby v kódech a číslech

CanonSpolečnost Canon vylepšila kontrolní systém pro řadu digitálních barev­ných tiskáren Canon image­PRESS C10010VP. Kromě kontroly kvality obrazu nyní dokáže kontrolní systém nově také automaticky detekovat nedokonalosti čárových kódů, QR kódů, variabilních dat, jako jsou alfanumerické znaky v sériových číslech a poštovních směrovacích číslech, a některých typografických symbolů.Kontrolní systém imagePRESS C10010 VP zkontroluje každou tištěnou stránku, zda na ní nejsou nedokonalosti, jako jsou šmouhy a nečistoty na médiu. V tiskárně lze nastavit automatické kontroly až u 32 oblastí obrazu a až u 30 oblastí transakční stránky, včetně jakýchkoli proměnných údajů. Dalším ochranným prvkem je možnost kontroly vytištěných dat oproti referenčním údajům v souboru CSV, dekódování čárového kódu nebo QR kódu a zajištění shody s referenčními údaji. Kontrolní systém odhalí i chyby o průměru 0,2 mm a kontroluje číselné údaje od velikosti 6 bodů až po 24 bodů.

Zákazníci přitom mohou systém nastavit tak, aby zkontroloval všechny stránky, ty vadné poslal do zásobníku na odpad a automaticky je znovu vytiskl tak, aby byl výstup dokonalý. Takový proces zajistí, aby stránky nebyly vyřazeny bez opětovného tisku. Případně může obsluha získat protokol se stránkami, které nesplnily předem nastavené standardy kvality a rozhodnout o dalším postupu. Automatická kontrola tak sníží chybovost i dobu realizace zakázky a zajistí 100% kvalitní produkci.


 
  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.