facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 13. 10. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Kdo umí pracovat s daty, má velkou moc

KPMG Data FestivalPo netradičním loňském ročníku se KPMG Data Festival v pátek 8. října 2021 opět vrátil na půdu Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, kde zbořil mýty kolem dat a složitosti práce s nimi. Návštěvníci se zúčastnili mnoha workshopů, interaktivních přednášek, panelové diskuze či Keynote přednášky a prohloubili tak svou datovou gramotnost.Letošní KPMG Data Festival byl zaměřen na datovou moc a zodpovědnost, porozumění samotným datům a pozornost byla věnována také datové budoucnosti. Návštěvníci zjistili, že kdo zvládne dobře pracovat s daty, získá velkou moc poznávat a ovlivňovat věci kolem sebe, naučili se data používat eticky, co nám může říct grafová analýza nebo předvídat budoucnost v nepředvídatelné době.

David Slánský, partner v KPMG Česká republika, k tomu řekl: „KPMG Data Festival opět ukázal stoupající zájem o práci s daty mezi lidmi z byznysu i studenty. Kdo má data má moc, ale ještě větší sílu má ten, kdo z nich dokáže čerpat relevantní informace.“

KPMG Data Festival

Návštěvníci se dozvěděli o datech, která pomáhají najít práci, o tom, jak zachraňovat lidské životy pomocí umělé inteligence a jak data mohou prospět zdraví. Také si vytvořili vlastního digitálního asistenta, ovládli data a procesy lépe než jejich CTO, vyzkoušeli si storytelling s business daty, zlepšovali se ve streamingu s big daty a seznámili se i se základním využitím Tableau.

V rámci panelové diskuze byly rozebírány otázky, kdo by vyhrál volby, kdyby se politické strany chovaly a pracovaly s daty jako firmy, jestli za nás může datovou moc převzít umělá inteligence či jestli má větší datovou moc business nebo stát. A nechyběla ani keynote přednáška, na které Ota Novotný, zakladatel platformy Data & Business a vedoucí katedry informačních technologií na VŠE, společně s Davidem Slánským ukázali divákům, že datová moc je tu s námi již mnoho let, prozradili, čí datová moc je silnější - Facebooku nebo státu? A posluchači dostali i tipy, jak se před takovou datovou mocí chránit.

KPMG Data Festival

V Atriu Rajské budovy VŠE se návštěvníci mohli podívat na reálné ukázky práce s daty velkých firem i startupů. Nechyběly společnosti jako KPMG, Škoda Auto, Komerční banka, Nestlé, Manta, Fortuna, Enehano, Imper, Integromat, Logio, Adastra, Revolt BI, Komix, BizMachine, Born Digital, Publicis Groupe, Dataddo či Vodafone.


 
  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.

  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.