System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 8. 4. 2021 - Zdeněk Gric

Isobar technologies se mění na Merkle

Společnost dentsu oznamuje vyčlenění služeb v oblasti digitálních technologií, které dosud v Česku poskytovalo pod hlavičkou Isobar technologies, pod značku Merkle. V čele Merkle zůstává Daniel Urminský, který stojí za růstem společnosti v oblasti rozvoje digitálních technologií,i CRM, marketingové automatizace a datové analýzy. Součástí změny je i přesun sídla společnosti z centra Prahy do současného sídla dentsu v Holešovicích.Přejmenování české pobočky je v souladu se strategií mateřské společnosti dentsu, která posiluje klíčový byznys zaměřený na Customer Experience Management (CXM – řízení zákaznické zkušenosti). Merkle se tak stává i na českém trhu fullservisovou CXM agenturou zajišťující komplexní služby v oblasti řízení obchodu, zákaznické spokojenosti a marketingové automatizace. Merkle se vyznačuje tím, že zná a při implementacích respektuje oborová specifika zákazníků.

Daniel Urminský, regionální manažer Merkle, k nové značce říká: "Jasnou definicí služeb pod značkou Merkle dokážeme našim klientům nabídnout ještě rozsáhlejší expertizu a kompletní agenturní servis. Díky zázemí značkyMerkle, která celosvětově zaměstnává 16 tisíc oborově orientovaných (byznysové vertikály) specialistů na CXM, budou mít naše aktivity globální přesah a umožní nám expandovat na další trhy. Věřím, že reference úspěšně realizovaných českých projektů spojených s technologiemi, jako jsou Salesforce nebo Microsoft, plánované expanzi pomohou.“

Souběžně s rebrandingem se pražská centrála Merkle přestěhovala do kancelářského komplexu ArtGen v Praze-Holešovicích. Sídlí tak pod jednou střechou s dentsu Česká republika.. Nové kancelářské prostory umožní plánovaný růst týmu Merkle, poskytnou zaměstnancům více komfortu a skvělé zázemí pro práci i relaxaci. Zároveň jsou plně adaptované na nový styl fungování daný aktuální pandemickou situací. Významný růst týmu je plánován také v Brně, kde firma působí již od roku 2017.


 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -