facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 21. 7. 2011

Intel popáté s rekordními zisky

Společnost Intel oznámila již páté čtvrtletí v řadě s rekordním ziskem. Dvouciferný nárůst zisku jde napříč všemi obchodními segmenty. Bez zohlednění účetních principů GAAP společnost dosáhla tržeb ve výši 13,1 mld. USD, provozního zisku 4,2 mld. USD, čistého zisku 3,2 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 59 centů. Podle účetních principů GAAP ohlásila společnost Intel tržby za druhé čtvrtletí ve výši 13 mld. USD, provozní zisk 3,9 mld. USD, čistý zisk 3,0 mld. USD a zisk na akcii (EPS) 54 centů. Společnost dosáhla peněžních provozních příjmů ve výši přibližně 4 mld. USD, vyplatila peněžní dividendu ve výši 961 mil. USD a dále použila 2 mld. USD ke zpětnému odkupu 93 mil. kmenových akcí.Klíčové finanční ukazatele pro 2. čtvrletí 2011 (GAAP):

  • Tržby divize PC Client Group vykázaly nárůst o 11 %, tržby Data Center Group nárůst o 15 %, další tržby skupiny Intel Architecture nárůst o 84 % a tržby z prodeje mikroprocesorů Intel Atom a čipových sad 352 milionů amerických dolarů, tj. pokles o 15 % oproti minulému období.
  • McAfee a Intel Mobile Communications (dříve Infineon Wireless Solutions) přispěly tržbami ve výši 1,0 miliardy amerických dolarů.
  • Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů byla přibližně srovnatelná s minulým obdobím.
  • Hrubá marže činila 61 %.

 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.