Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 17. 7. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Hackhaton, který pomůže digitalizaci neziskového sektoru

HackathonV polovině srpna se v Praze uskuteční už druhý ročník Salesforce Non-Profit Hackathonu zaměřeného na pomoc neziskovým organizacím v České republice. Cílem čtyřiadvacetihodinového maratonu, kterého se pod taktovkou organizace CRM pro neziskovky zúčastní desítky IT dobrovolníků, je navrhnout a vytvořit digitální řešení stěžejních procesů neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání. Vynaloženo bude přes pět set hodin dobrovolnické práce, část řešení nabídne organizátor zdarma dalším neziskovkám.„Zadání jsme vytvořili na základě analýzy dat a procesů společnosti EDUin. Právě pro tento subjekt dobrovolníci připraví na Hackathonu komplexní řešení na míru,“ přibližuje organizátorka hackathonu, ředitelka pořadatelského spolku CRM pro neziskovky Petra Joklová. Jedním dechem dodává, že digitalizace neziskového sektoru po koronakrizi nabrala na obrátkách. „Organizace byly náhle vystaveny potřebě komunikovat na dálku, což spustilo řetězec dalších on-line potřeb. V současné době rozjíždíme řádově desítky nových projektů,“ doplňuje Joklová. „Od důležitého rozhodnutí implementovat Salesforce si slibujeme především větší efektivitu při komunikaci s novináři a zlepšení mediálního servisu, který od svého vzniku poskytujeme. Současně potřebujeme vytvořit nové databázové řešení pro jeden ze stěžejních projektů, kterým je Global Teacher Price ČR, odborná cena pro inspirující pedagogy,“ uvádí Jan Dolínek, výkonný ředitel organizace EDUin. Na rozdíl od prvního ročníku Hackathonu se letos 14. a 15. srpna nebude soutěžit. Všichni konzultanti se tentokrát pod vedením mentorů spojí, aby vytvořili jedno funkční řešení.

Dobrovolníci vítáni

Hackathon je stále otevřený a mohou se do něj stále přihlašovat konzultanti se zkušeností s CRM systémem Salesforce. Odměnou jim bude nejen pocit z dobře vykonané práce pro dobrou věc – jde přeci jen o vzdělání našich dětí – ale i získání nových znalostí a kontaktů v oboru. „To, co v komerční sféře často chybí a co dobrovolníci oceňují nejvíce, je vysoká efektivita a viditelné výsledky,“ uvádí Joklová. Projektové týmy jsou zpravidla menší, než v komerci a pokud jde vše tak, jak má, jsou u jednodušších projektů výsledky vidět během několika měsíců.

Digitalizace je v neziskovém sektoru klíčová

Dobrá vůle a ochota pomáhat je motorem každé neziskové organizace, a proto by úsilí všech jejich zaměstnanců mělo být využíváno maximálně efektivně, tedy zejména na samotnou pomoc a smysl existence. S fundraisingem a administrativou nechť pomáhají moderní technologie. A právě digitalizace a zavádění moderních technologií je posláním spolku CRM pro neziskovky, pořadatele letošního hackathonu.

„Část odvětví stále v oblasti digitalizace pokulhává. Neziskovky nevědí, že si mohou práci usnadnit profesionálním systémem, který je k dispozici za zlomek komerční sazby,“ vysvětluje Joklová. Salesforce, poskytuje neziskovým a vzdělávacím organizacím licence zdarma. K jeho implementaci je však potřeba pomoc profesionálních konzultantů. Těm se za sedm let pod křídly organizace CRM pro neziskovky a pod vedením Petry Joklové podařilo zrealizovat přes 100 projektů pro organizace jako např. Greenpeace, Armáda spásy či Zdravotní klaun a další. „Nejvíce jsme pyšní právě na spojení dobrovolníků z komerční sféry a neziskového sektoru, které jsme za dobu naší existence vybudovali. Na přenos know-how do organizací, které potom mohou efektivněji pomáhat,“ uzavírá ředitelka dobročinného spolku CRM pro neziskovky, Petra Joklová.

Zdroj foto: CRM pro neziskovky


 
Inzerce
  

- Inzerce -

Aktuální kyberhrozby i možnosti ochrany na Sophos Evolve 2020

Na summitu o kybernetické bezpečnosti Sophos Evolve 2020 vystoupí přední světoví bezpečnostní odborníci, kteří budou diskutovat o nejnovějších výzvách a efektivních opatřeních v oblasti zabezpečení informačních technologií. Virtuální summit se uskuteční ve dnech 17. a 18. listopadu a účast je zdarma.

  

- Inzerce -

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.