facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 20. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Flowmon s Fortinetem nabízí společné řešení víceúrovňové kyberbezpečnosti

Flowmon FortinetSpolečnosti Flowmon Networks a Fortinet oznámily, že společně nabídnou bezpečnostním specialistům ve firmách integrované řešení pro automatickou detekci a reakci na neznámé a vnitřní hrozby. Společné řešení využívá kombinaci řešení pro analýzu provozu v síti od Flowmonu a firewall Fortinet FortiGate Next-Generation. Jejich propojením tak vzniká víceúrovňové a automatizované bezpečnostní řešení.„Vylepšená reakce na incidenty za pomoci automatizace je rozhodně jednou z cest, jak můžeme ulehčit bezpečnostním administrátorům jejich každodenní práci. Proto přicházíme s tímto výkonným, škálovatelným a snadno nasaditelným řešením, které vzniklo ve spolupráci se společností Fortinet,“ uvedl Jiří Tobola, CEO ve Flowmon Networks.

Jak propojené řešení a zmíněná automatizace funguje? Zatímco firewall FortiGate sleduje perimetr a chrání před hrozbami zvenčí, Flowmon analyzuje provoz uvnitř sítě (east-west) a zachytává hrozby, které proklouzly systémům prevence. V okamžiku, kdy Flowmon zachytí nějaké indikátory kompromitace, ať už se jedná například o skrytý pohyb útočníka v síti, komunikaci Command&Control nebo exfiltraci dat, vydá pokyn firewallu FortiGate, aby zablokoval nežádoucí komunikaci.

„Přestože dnes útočníci využívají různé pokročilé techniky, aby se vyhnuli odhalení, stále za sebou zanechávají stopy roztroušené po celé síti. Flowmon s využitím umělé inteligence dokáže detekovat indikátory kompromitace v síťovém provozu, což spolu s Fortinet Security Fabric přináší zákazníkům pokročilou víceúrovňovou bezpečnostní ochranu,“ vysvětluje Neil Prasad ze společnosti Fortinet.


 
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.