Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 29. 6. 2020 - Zdeněk Gric

D-Link představil sadu All-In-One s kamerou pro měření teploty

Společnost D-Link uvádí své zcela nové screeningové kamery s označením DCS-9500T pro rychlé snímaní teploty pokožky. DCS-9500T je inteligentní sada typu všechno v jednom, která se dodává s termografickou kamerou s dvojitým objektivem, kalibrační jednotkou Black Body a také softwarem pro správu videa.


Altair - konference

Sada DCS-9500T kombinuje termální zobrazovací technologii s umělou inteligencí (AI, Artificial intelligence) pro identifikaci, zda mají osoby v záběru kamery zvýšenou teplotu. Pokud to detekuje, automaticky se spustí zvolený alarm. Tato technologie byla vyvinuta speciálně pro monitorování velkých rušných oblastí - jako jsou školy, továrny, kancelářské budovy, letiště nebo nemocnice - a umožňuje rychlou detekci teploty pokožky současně až u 30 osob s přesností měření ±0,3 °C.

Sada DCS-9500T typu all-in-one obsahuje pro přesné měření nezbytnou kalibrační jednotku Black Body a kameru s vysokou přesností s širokoúhlým tepelným objektivem a teplotním senzorem s vysokým rozlišením IRFPA až 400x300 mikrobolometrů, které poskytují ostrý tepelný obraz a velmi přesné výsledky měření teploty. Spolu s optickým obrazovým senzorem s rozlišením Full HD tak může kamera vytvořit výjimečně kvalitní záběry, které poskytují živý obraz z kamery s vrstvou s informacemi z měření teploty v jediném obraze.

Model DCS-9500T je vybaven jedinečnou technologií založenou na umělé inteligenci (AI), která v reálném čase zajišťuje medicínskou přesnost měření ±0,3 °C, jakož i technologii rozpoznávání obličejů integrovanou do komplexního softwaru ke správě videa.

Toto screeningové řešení je ONVIF kompatibilní, což usnadňuje jeho integraci do stávajících dohledových kamerových systémů. Kamera má navíc podporu napájení PoE, díky čemuž je její instalace ještě flexibilnější, zejména ve větších prostorech, jako jsou univerzity, letiště nebo nemocnice.

Mezi hlavní charakteristiky sady DCS-9500T pro hromadné měření teploty patří:

  • Měření teploty až u 30 osob současně v reálném čase, s odezvou do 30 ms
  • Duální objektiv s tepelným senzorem s vysokým rozlišením (400×300 pixelů) a snímačem CMOS s rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů)
  • Přesnost měžení teploty ± 0,3 °C
  • Zvukový výstražný signál se 2 výstupními rozhraními
  • Snímek s odečtem teploty
  • Rozpoznávání obličejů
  • Alarmy pri detekci neznámych lidí (oproti předem načtené databázi)
  • Možnost nastavení vlastního teplotního rozsahu
  • Software pro správu až 32 kamer

 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.