Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 25. 6. 2020 - Zdeněk Gric

České Radiokomunikace opět navyšují kapacitu datového centra v Praze na Žižkově

České Radiokomunikace (CRA) zvyšují kapacitu svého datového centra DC TOWER v Praze na Žižkově. Otevírají nový datový sál s kapacitou 156 racků. CRA nabízejí svým zákazníkům kromě komerčních sálů i možnost privátních datových sálů. Od roku 2010 je nový sál již sedmým v pořadí. Datová centra CRA se neustále modernizují a CRA do nich investují každoročně řádově desítky milionů korun.


Altair - konference

Kapacity nového komerčního datového sálu DC TOWER Praha I s kapacitou 156 racků CRA nabízejí svým zákazníkům od července 2020. Výstavba nového datového sálu trvala 4 měsíce. Začala ještě před zavedením opatření kvůli pandemii Covid-19. Přes veškerá omezení se podaří dodržet termín dokončení a předání sálu k 30. červnu 2020. Nový sál je vybaven technologiemi s redundancí minimálně N+2 a stejně jako další sály jej lze spravovat a provádět údržbu za provozu bez dopadu na zákazníky.

Zákazníci, kteří mají větší množství technologií a upřednostňují soukromý prostor v rámci datového centra CRA, mohou využít nabídku privátního datového sálu, které CRA staví zákazníkům na míru. Takové služby využívá v Praze např. společnost Livesport nebo sdružení CZ.NIC a v Pardubicích společnost Kooperativa. Kromě velkých datových center v Praze na Žižkově a na Strahově, provozují CRA také regionální datová centra v Pardubicích, Brně, Zlíně a v Ostravě.

Všechna datová centra CRA - DC TOWER Praha I (Žižkov) i Praha II (Strahov) i regionální DC TOWER jsou plně servisovatelná za provozu. CRA svá datacentra průběžně modernizují a investují do zvyšování jejich provozní i fyzické bezpečnosti.


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.