facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 10. 10. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

ČD - Telematika testuje ve vlaku Českých drah opakovače mobilního signálu

ČDCestující ve vlacích Českých drah se v budoucnu mohou těšit na lepší pokrytí mobilním signálem po celou dobu jízdy. ČD - Telematika zkušeb­ně vybavila vybranou soupravu rail­jet opakovačem mobilního signálu a takto vybavená jednotka nyní vstoupila do šestiměsíčního testovacího provozu. Cílem je zajistit kvalitní hlasové i datové služby ve vlacích, které svojí konstrukcí šíření signálu tlumí.
Umístění opakovače mobilního signálu v soupravě Českých drah railjet (pro názornost je odstraněno zakrytování nainstalované technologie); Zdroj: ČD

„Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů. Důvodem jsou samotné železniční vozy, které tlumí šíření signálu. Pilotní projekt instalace opakovače mobilního signálu je prvním krokem, který tuto situaci ve vlacích výrazně zlepší,“ řekl při startu testování ministr dopravy Martin Kupka.

„Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí,“ popisuje cíle projektu předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.


Ministr dopravy Martin Kupka a šéf Českých drah Michal Krapinec sledují předsedu představenstva ČD - Telematiky Jana Hobzu, který představuje instalaci opakovače mobilního signálu; Zdroj: ČD

„Pilotní testovací provoz této soupravy poslouží především k ověření kvality mobilního signálu při využití technologie opakovače a k získání zpětné vazby od cestujících,“ dodává dodává Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky.

ČD - Telematika zajišťuje vlastní instalaci, kompletní konfiguraci a oživení a bezproblémový provoz dodaných technologií. Společnost tak zúročuje své dlouholeté zkušeností s nasazováním, údržbou a provozem obdobných technologií v rámci drážního prostředí, jako je instalace palubní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS, montáž technologie pro bezdrátovou komunikaci v evropském drážním standardu GSM-R, kabinových rádií pro strojvedoucí, informačních systémů a dalších.

„Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, a instalace vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné typové schválení Drážním úřadem,“ zdůrazňuje Tomáš Businský, člen představenstva ČD – Telematiky a dodává, že: „Jeden opakovač může zajistit pokrytí signálem až čtyř jednotlivých spřažených vozů.“

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů, výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. Samozřejmostí je alokace stejného výstupního výkonu jednotlivým operátorům bez rozdílu.

Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území ČR i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně nasazovaných 5G frekvencích. Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700–5000 Mhz) podporující přenos GPS informací, samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu zabezpečovacího systému na železnici (GSM-R/ETCS) a interní infrastruktury na palubě vlaku zajišťující distribuci signálu. V případě testovaného vlaku railjet Českých drah je využita technologie tzv. vyzařovacích kabelů, nicméně samotné řešení umožňuje i případné využití interních antén. Taková konfigurace je vhodná především pro vlaky a vlakové soupravy, jejichž vnitřní vybavení či použitý materiál neumožňuje distribuci signálu pomocí vyzařovacího kabelu.

Jednotku railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu.

Foto v úvodu: Instalace opakovače mobilního signálu do soupravy railjet Českých drah; Zdroj: ČD