facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 19. 1. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Atestace systémů spisových služeb – jak dobře je připravena těsně před spuštěním?

Dne 1. února 2022 vstupuje v účinnost revoluční změna v oblasti elektronických spisových služeb - atestace eSSL. Tu zavedl zákon č. 261/2021 Sb. o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, zvaný také zkráceně „DEPO“, na základě pozměňovacího návrhu pirátských poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka a Ondřeje Profanta.Zákon mj. obsahuje kompletní zákaz nabídky a dodávky systémů eSSL bez atestace od 1.2.2022. Několik dní před nabytím účinnosti zákona nastává situace, která opakovaně provází mnoho přijatých zákonů nejen v oblasti digitalizace, a to je absence prováděcí vyhlášky, na jejímž základě se mají atestace realizovat. Na poslední chvíli připravované řešení je v rozporu s mnoha právními předpisy a neumožní atestaci systémů do zákonem stanoveného termínu.

Na závažná rizika porušení zákonných povinností Ministerstva vnitra v oblasti atestací elektronických systémů spisové služby upozorňuje Tomáš Bezouška, prezident Institutu pro správu dokumentů, v dopise zaslaném novému ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Upozorňuje na řadu nedostatků, které zůstaly po opakovaném upozornění nevyřešeny.

„Atestace tak nadále představují zásadní riziko jak z pohledu možných soudních sporů a arbitráží vůči ministerstvu, tak z pohledu výkonu spisové služby a celkové úrovně správy dokumentů ve veřejné správě,“ upozorňuje Tomáš Bezouška ministra vnitra.

Co tedy nastane od 1.2., kdy zákon nabude účinnosti? Na vše podstatné odpoví online konference společnosti Exponet „Atestace systémů spisových služeb“.

Úvodního slova na konferenci se ujme jeden z předkladatelů pozměňovacího návrhu, právník a politik Jakub Michálek. Dále na konferenci vystoupí již zmiňovaný Tomáš Bezouška, prezident Institutu pro správu dokumentů, Robert Piffl, poradce pro legislativu elektronických dokumentů a Radovan Buroň ze společnosti INADVISORS.

Přednášející seznámí účastníky s aktuálními informacemi k atestačním postupům elektronických systémů spisových služeb, s dopady atestací na veřejnoprávní původce i problematikou atestací z pohledu vývojářů a implementačních společností. Pozvaní odborníci se pokusí zhodnotit v intencích výkladu zákona původně navrhované postupy a nové postupy dle Ministerstva vnitra a na základě toho doporučí další kroky jak dodavatelům a výrobcům, tak zejména veřejnoprávním původcům.

Konference se zaměří i na odpovědnost Ministerstva vnitra za vydání atestu a řešení situací, kdy veřejnoprávní původce v dobré víře pořídí atestovaný systém eSSL, u kterého v průběhu atestace nedošlo ke 100% kontrole v rozsahu zákona, vyhlášky a Národního standardu. Přednášející rozeberou i zásadní dopady právní úpravy, jako je kompletní zákaz nabídky a dodávky systémů eSSL od 1.2.2022, které nemají atestaci (což dne 1.2.2022 nebude mít žádný).

V diskusní části přednášející zodpoví předem položené dotazy od registrovaných účastníků i dotazy z pléna.

Konference Atestace spisových služeb proběhne online v úterý 25.1. od 9 do 13 hodin.

Více informací a registrace na https://atestace.konference.cz/.


 
  

- Inzerce -

Moderní technologie a trendy automatické identifikace

Používají vaši zaměstnanci aktuální mobilní terminály? Víte, jak správně nakonfigurovat svá mobilní zařízení a dostat z nich maximum? Víte, jak spravovat mobilní zařízení na dálku? V případě, že váháte, nebo si nejste jisti odpovědět na jakoukoliv uvedenou otázku, přijďte na technologický seminář, který se bude konat 7. června od 9 hodin v Konferenčním Centru Greenpoint v pražských Strašnicích.

  

- Inzerce -

CyberSec Forum Bratislava 2022

CyberSec Forum 2022Zveme vás na COMGUARD CyberSec Forum do bratislavské­ho hotelu Clarion. Přijďte se podívat na sou­ča­s­né možnosti zabezpečení IT infra­struk­tu­ry. Čeká na vás den nabitý prezen­tacemi o nejnovějších tren­dech v oblasti bez­peč­nos­ti reflek­tu­jí­cí potřeby dnešní nejisté doby. Můžete se těšit na zajímavá témata, networking a doprovod­ný program. Bude také prostor pro dotazy a konzultace.