facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 15. 5. 2013

HP rozšířilo rodinu notebooků o dvě modelové řady

Společnost HP rozšířila rodinu výkonných notebooků o modelové řady HP ProBook 400 Series a HP ProBook 200 Series. Řada HP ProBook 400 Series zahrnuje komplexní portfolio čtyř spolehlivých notebooků pro SMB zákazníky. K dispozici jsou modely se 17,3“ (44 cm), 15,6“ (40 cm) a 13,3“ (33,8 cm) displejem s řadou výkonných procesorů Intel i AMD (pouze u 15,6“ modelu). Přístroje HP ProBook řady 400 jsou o 36 % tenčí a 18 % lehčí oproti předchozí generaci notebooků. Výkonný hardware je vsazen do stylového těla s hliníkovými prvky v barevném provedení Meteorit Grey, které zdůrazňuje nový design HP DNA, vytvořený v rámci jednotné identity značky.Některé modely HP ProBook řady 400 obsahují pevné disky typu Solid State Drive (SSD), komplexní možnosti připojení včetně 4G WWAN a zabezpečení HP Client Security. Nové notebooky jsou navíc připraveny pro okamžité využívání telekomunikačních služeb Skype a v jejich výbavě nechybí ani technologie DTS + pro využívání audio a video konferencí.

 

Notebooky řady ProBook 200 jsou vybaveny 15,6“ (39,6 cm) displejem, širokými možnostmi bezdrátového připojení a výkonnými procesory od Intelu a AMD. Notebooky poskytují kvalitní multimediální zázemí ihned po vybalení z krabice – všechen potřebný software je již předinstalován s doporučeným nastavením. Uživatelé se rovněž mohou připojit k větším HD monitorům přes port HDMI.


 
Daktela
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -