facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 13. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

6 tipů, jak přizpůsobit web pro nevidomé

V České republice žije 85 000 nevidomých, kteří nakupují online jako každý jiný. Za pomoci moderních technologií lidé s poruchou zraku totiž běžně surfují po internetu. Majitelé webů se ovšem často mylně domnívají, že oslovení této skupiny vyžaduje obrovské náklady navíc. Přitom mnohdy jsou zapotřebí pouze základní úpravy stránky, které ocení nejen zrakově handicapovaní.Pokud jsou weby z technického hlediska špatně nastaveny, vznikají pro nevidomé nepřekonatelné bariéry. Následně e-shopy zbytečně ztrácí potenciální zákazníky. České startupy Twisto, Reservio a Qerko vytvořily seznam s tipy, jak weby upravit pro čtecí zařízení zrakově handicapovaných uživatelů:

1. Sémantika webu

Logické rozvržení stránky a provázanost jednotlivých sekcí je klíčovým krokem v přístupnosti webu. „Přehledné zpracování informací ocení i lidé bez zrakového postižení. Navíc mnohdy to výrazně vylepší pozici v organickém vyhledávání,“ říká Boris Bošiak, CEO společnosti Reservio. V rámci sémantiky je důležitá struktura textů. Jasným příkladem jsou nadpisy, které nevidomí považují za důležité vodítko na cestě internetem. „Dokonce navigace ve čtecích zařízeních závisí na jednotlivých úrovních nadpisů. Členění titulků rozhodně má své opodstatnění,“ dodává Bošiak.

2. Značky v HTML kódu

Při textu hrají důležitou roli i sémantické značky v HTML kódu. Jejich přítomnost aktivuje klávesové zkratky, které zrakově handicapovaným výrazně ulehčí pohyb po stránce. Sémantiku tedy není radno podceňovat. Navíc se opět projevuje na fungování čteček. Když je určitá část tučně zvýrazněna, jde o signál, že obsah si zaslouží hlasové zdůraznění.

3. Ovladatelnost klávesnicí

Bohužel veškeré nastavení přijde nazmar, pokud se podcení ovládání stránky. Nevidomí uživatelé neumí určit polohu kurzoru, a proto nikdy nepoužívají myš. Funkce pohybu přes klávesnici je pro lidi s tímto postižením nutností. Jestliže každá část webu splňuje tento požadavek, stránka je hned o krok blíž k plné funkčnosti pro nevidomé.

4. Popisky všeho

Ať už jde o vizuál, tlačítko nebo třeba odkaz, každý prvek webu vyžaduje logické vysvětlení formou slov. „Lidem s vadami zraku napomáhají tzv. alternativní popisky, které shrnují údaje o obrázcích. Pozitivně je přijímají algoritmy vyhledávačů, ale také uživatelé, kterým se stránka špatně načítá,“ říká Lukáš Kovač, CEO společnosti Qerko. Vhodné popisky patří i hypertextovým odkazům, protože jedině tak člověk s poruchou zraku zjistí, kam proklik vede. „Texty typu "číst více" nebo "klikněte zde" jsou naprosto neúčinné,“ dodává Kovač.

5. Nepodceňovat barvy

Nevidomí nerozpoznávají barvy, a tak je ani netrápí vzhled stránky. Ovšem to neplatí pro ostatní uživatele. Ideální je využívat kontrastní barvy, které jsou přívětivé pro lidi s různými očními vadami. Při nastavování designu se zároveň hodí myslet na zesílení focusu (šedý obdélník na horní liště), ten zrakově postiženým pomáhá s orientací na webu.

6. Nevidomí testeři

Přístupnost nejlépe otestuje spolupráce s nevidomým člověkem. Jen ten dokáže posoudit, jak si stránka opravdu stojí. „Je velký rozdíl vědět pouze teoreticky, co nevidomí potřebují, a pak je k tomu pustit, aby si mohli všechno vyzkoušet. Díky spolupráci s nevidomým testerem jsme například zjistili, že QR kód na fakturách, který je pro zdravé lidi vysoce funkční prvek, pro nevidomé vůbec nefunguje. Oni totiž nevidí, kde se nachází a nejsou schopni na něj namířit svůj mobilní telefon. Díky němu jsme si uvědomili, jak je důležité si v tomto případě nechat poradit,“ říká Michal Šmída, CEO společnosti Twisto.

#naslouchamenevidomym


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.