facebook LinkedIN LinkedIN - follow
24. 8. 2021

Česko na cestě od digitálního dna

IT Systems 7-8/2021Asi jen těžko najdeme někoho, kdo by označil uplynulý rok za dobrý a normální. Něco pozitivního ale přesto najít můžeme – omezení normálního života znamenala nový impuls pro digitalizaci. Ta dostala šanci naplno ukázat své přednosti. Dobrou zprávou pro všechny je, že to platí i o českém stavebnictví. Zejména přípravy na využívání metody BIM zaznamenaly významný pokrok a jsme tak blíže naplnění vize Stavebnictví 4.0.


Pokud se chcete o metodě BIM, která představuje zásadní prvek v digitalizaci stavebnictví, dozvědět více, nenechte si ujít v aktuálním vydání IT Systems článek Jaroslava Nechyby z České agentury pro standardizaci, který se BIM velmi podrobně věnuje.

Se společností Autodesk se zase podíváme, jak pokročila digitalizace v českých strojírenských firmách. Z jejího průzkumu mezi 150 zástupci průmyslových společností v ČR vyplynulo, že pojem digitalizace už v českých průmyslových firmách není neznámý a oslovení zástupci podniků dali jasně najevo, že si stále více uvědomují její přínosy. Z výsledků průzkumu ovšem také vyplynulo, že tempo inovací výrazně omezují finance a lidský kapitál. Proto se také prohlubují rozdíly v přístupu k digitální transformaci v závislosti na velikosti podniků. Především menší firmy uvádí nedostatečné finanční zdroje jako hlavní překážku digitalizace a inovací. Další překážkou digitální transformace je z pohledu dotazovaných společností obecná neochota ke změnám v rámci firmy. Výzkum tak mimo jiné ukázal, jak důležitá je systematická motivace a edukace zaměstnanců. Je to podnět i pro naši další práci v redakci IT Systems, ve které se budeme i nadále intenzivně věnovat osvětě přínosů digitalizace a pozitivním i varovným příkladům z praxe.

V souvislosti se zmíněným nedostatkem finančních prostředků na inovace bych chtěl upozornit na článek Vladimíra Bartoše z Minervy, který poukazuje na to, že cenu implementace a přínosy ERP systému zásadně ovlivňuje již poptávka. Vladimír na třech praktických příkladech názorně ukazuje, jak uvážlivějším a pečlivějším přístupem k výběru nového systému mohou firmy významně ovlivnit cenu a úspěšnost IT projektu.

Součástí vydání IT Systems je vždy oborová nebo tematická příloha, kterou jsme tentokrát věnovali problematice IT ve veřejném sektoru a zdravotnictví. Také zde je patrný pozitivní trend v přístupu k digitalizaci, což by nám mělo pomoci odrazit se výše ze spodních příček v žebříčku zemí EU dle úrovně digitalizace. V indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) loni postoupilo Česko z 18. na 17. místo. Z programového prohlášení vlády z roku 2018 nebyl splněn ani jeden ze 17 slibů o digitalizaci země. V oblasti digitálních veřejných služeb v EU dokonce kleslo Česko až na 22. místo. Je zřejmé, že „malý“ prostor ke zlepšení ještě máme. Významným krokem na cestě od digitálního dna by se mohl stát rozsáhlý balíček legislativních změn známý pod zkratkou DEPO, kterým se mění přes 160 právních předpisů s cílem rozvinout elektronizaci veřejné správy v ČR. V aktuální příloze najdete rozbor několika vybraných změn a další budou brzy následovat.

Výrazně lépe než na centrální úrovni funguje digitalizace v některých samosprávách, což dokládá i rozhovor s Petrem Pavlincem, vedoucím odboru informatiky Kraje Vysočina. Pod jeho vedením funguje oddělení, kterému se daří nejen podporovat krajské úředníky, ale je oporou v digitalizaci mnoha organizací a obcí a slouží tak prakticky celému kraji. Z jejich propracovaného systému poskytování IT služeb krajským organizacím a katalogu sdílených služeb by se mohla inspirovat řada ostatních krajů i státní správa.

Časopis IT Systems si můžete objednat v klasické papírové, nebo v elektronické podobě:


Alza Mediaarrow
Pokud se vám časopis IT Systems bude líbit natolik, že byste se chtěli stát jeho předplatitelem, můžete jej objednat zde - roční předplatné IT Systems.