Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT System 12/2003
 

Obsah IT System 12/2003

Kde hledat návratnost investice do IT? ...09
Změny v oblasti účetnictví a daně z příjmů ...10
„Sledování podnikových procesů je stabilním trendem každé moderní organizace,“ ...12
Reporting jako součást informačního systému podniku ...14
Role, pravomoce a odpovědnost v podnikové informatice ...18
Procesní organizace a systémy managamentu jakosti ...21
SCM, 4. díl: Production Planning ...24
Bez distribuce to nejde... ...a v distribuci bez IT také ne ...27
Čárové kódy zefektivňují práci ve skladech ...28
Mobilní řízení skladových operací ...30
Informační systémy pro obchodní a distribuční firmy ...31
Identity Management ...32
E-learning jako metoda komunikace ...35
E-learning jako další varianta vzdělávání ...38
Work Force Management System ...42
Praktické zkušenosti ze světa projektů ...44
Kvalitní metodika je předpokladem úspěchu při řízení projektů ...47
Řízení projektů metodou OTIFOB+ ...48
Hlasové služby v IP sítích ...50
Bezdrátové sítě ...54
Ze světa Hardware ...58
Kapesní počítače v podnikové praxi ...62
Ploché monitory ...66
Právní systémy ...70
SPZ 2004 ...76
 

Vyprodáno