Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT System 9/2002
 

Obsah IT System 9/2002

"Projekt implementace IT by měl mít jasný cíl se stanovenými metrikami," ...říká Tomáš Vymětal, Vicechairman of the board akciové společnosti Infinity ...12
Ariadna Analyst's Connection Nový pohled na informace o firmách ...19
E-procurement ve společnosti Český Mobil ...20
Kompletní inovace podnikového iS v ČSAD Logistik Ostrava, a.s. ...24
EDI - Elektronická výměna informací ...26
Archivace dat II. díl - Historická data patří do archivu ...28
Implementácia Balanced Scorecard ...30
Recenze literatury ...32
Informační technologie v nemocnici ...36
 

Vyprodáno