Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
příloha 11/2002
 

Obsah příloha 11/2002

Jak poznat své zákazníky dříve, než to udělá konkurence ...50
Pozor, systémy CRM se blíží! ...54
Vybudujte si inteligentní CRM ...56
Trendy v CRM ...59
Strategie segmentace zákazníků ...60
Jak rozpoznat ziskového zákazníka od ztrátového? CRM je obchodní strategie, jejímž cílem je získat a udržet ziskové zákazníky ...62
Základ analytického systému CRM Modul MicroStrategy pro analýzu zákazníků ...64
Multimediální kontaktní centra - základ moderní komunikace se zákazníky ...66
Avaya Interaction Center a operační analýza ...69
Aplikace pro mobilní prodej a kontakt se zákazníky Mobile CRM a S&D aplikace ...70
 

Vyprodáno