Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 5/2011
 

Obsah IT Systems 5/2011

Aktuality
IT projekty ...04
Podnikové aplikace ...06
IT Strategie
Plánování a řízení výroby ...12
IT v automobilovém průmyslu ...14
Manažerský informační systém může výrazně přispět k úspěchu výrobců autodílů ...16
Jak efektivně nasadit IS ve výrobní společnosti ...18
Rychlá a komplexní implementace SappyCar na bázi SAP All-In-One ...21
Moderní řízení kvality ...22
Automatizace je základem jakosti výroby ...24
Modelárna LIAZ získala silnou informační základnu ...26
Význam ERP pro plnění ISO norem ...28
Přínos ERP systému pro malé a střední podniky ...30
Informační systémy v podnikové praxi ...31
Rozhovor: Petr Novák, Retia ...32
Podpora řízení lidských zdrojů v malé firmě ...34
Firemní procesy ...36
Rychlá příručka k outsourcingu ERP ...39
Distribuční portál Pražské plynárenské Distribuce ...40
Data management pod lupou ...42
Bohatství ukryté v datech (1. díl) ...44
CRM v menších firmách ...46
IT Professional
Cloud computing jako alternativa pro SMB ...48
Zdravý IT ekosystém vás udrží nad vodou ...50
Efektivní správa IT (2. díl) ...52
Proč je tak důležitá správa protokolů událostí ...54
Háčky a čárky v doménových jménech? ...56
Propojení světů teleprezence a sjednocené komunikace ...58
Bezpečnost podnikových bezdrátových sítí ...60
Hardware
Ze světa hardwaru ...62
Zajímavosti ...66
IT Společnost
IT společnost ...68
 

arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)